V médiách InfoGate

Bulletin SAK 3/2017 Katalóg kníh InfoGate smeruje ku komunite a malým knižniciam

InfoGate je súborný katalóg, ktorý umož- ňuje používateľom prehľadávať databá- zy zapojených knižníc z  jedného miesta pomocou jedného dotazu. Výsledkom vyhľadávania sú deduplikované záznamy a  používateľ je navigovaný do OPAC-u zdrojovej knižnice. Zapojené knižnice majú svoje vlastné databázy a používajú viaceré knižnično-informačné systémy. Bibliografické dáta, ktoré od nich zbierame, ukladáme do spoločnej databázy, kde sa ich snažíme deduplikovať na základe rovnakých údajov a  následne umožňujeme používateľom túto databázu prehľadávať.

Celý článok v pdf