V médiách CRZP

Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva

Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva : (Zber prác za účelom obmedzenia porušovania autorských práv v kvalifikačných prácach na vysokých školách) / Oleg Cvik, Martin Drlík, Ján Genči, Daniela Gondová, Ján Grman, Jana Ilavská, Katarína Kleinová, Milena Maťašovská Tetřevová, Dušan Meško, Marta Sakalová, Jozef Sotolář, Ján Skalka, Jań Turňa, Libor Vozár. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. 125 s. ;. - ISBN 978-80-8094-612-8 (brož.).

ITLIB 2/2012 CRZP/APS - podporný nástroj na zvýšenie kvality výstupov vedeckej činnosti na VŠ

"Rozoberať dnes na tomto mieste zoširoka problematiku plagiátorstva – t. j. neoprávneného preberania, resp. napodobovania výsledkov cudzej duševnej činnosti – nie je cieľom príspevku. S prudkým rozvojom a dostupnosťou informačno-komunikačných technológií prakticky pre každého, ako i dramatickým rastom dostupného obsahu na internete sa plagiátorstvo rozmohlo nad únosné medze."

ITlib1/2012 Informačná podpora vedy na Slovensku. Transformácia Centra vedecko-technických informácií SR

"Rozvoj Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) tvorí historickú paralelu s rozvojom vedy a techniky na Slovensku - v jeho študovniach vyrástli celé generácie úspešných slovenských vedcov. Vznik inštitúcie ako samostatnej špecializovanej vedeckej knižnice v roku 1938 pod názvom Ústredná knižnica VŠT a jej historické formovanie vždy priamo súviselo s vysokým technickým školstvom na Slovensku a tvorilo informačnú základňu pre mladých adeptov vedy a techniky, ale aj pre existujúce vedecké pracoviská."

ITlib 1/2012 13. ročník medzinárodnej konferencie o sivej literatúre - Grey Literature 13

"Po zániku medzinárodnej organizácie EAGLE (European Association for Grey Literature Exploitation) a systému SIGLE (System for Information on Grey Literature) prebrala úlohu medzinárodnej organizácie pre sivú literatúru organizácia GreyNet International (www.greynet.org), ktorá vznikla v roku 1992."

UNINFOS 2011: Elektronický zber záverečných prác na Prešovskej univerzite v Prešove

"Východiskovým predpokladom bolo, že väčšina vysokých škôl má implementovaný niektorý z profesionálnych KIS, prípadne samostatné aplikácie vytvorené vo vlastnej réžii. Používané systémy umožňujú webovú prezentáciu údajov a veľká časť vysokých škôl má databázy publikačnej činnosti dostupné cez web..."
celý článok

SME 14.12.2010: Záverečné vysokoškolské práce budú povinne na webe

"Všetci vysokoškoláci, ktorí odovzdajú svoju záverečnú prácu, budú musieť pristúpiť na jej zverejnenie na webe. Súhlas s publikovaním práce bude podmienkou pripustenia k jej obhajobe. Výnimkou by mali byť len habilitačné práce, ktoré vyšli knižne a sú verejne dostupné."
celý článok

Aktuálne.sk 20.8.2010: Vysokoškoláci budú musieť zverejniť záverečné práce

S novelou vysokoškolského zákona, ktorá by mala od 1. mája budúceho roku upravovať zverejňovanie záverečných prác, prichádza poslanec SDKÚ-DS Miroslav Beblavý. Od uvedeného dátumu by mali byť všetky bakalárske, diplomové, rigorózne či habilitačné práce, ktorých sa každoročne vyprodukuje od 50.000 do 100.000, zverejňované na internete. Dostupné budú 70 rokov.
celý článok

ITlib 4/2009 Centrálny register záverečných prác a metodika ich zberu

"Informačná spoločnosť, ktorej súčasťou sme sa chtiac-nechtiac stali už prakticky všetci, prináša do nášho života mnohé prvky, o ktorých sa nám pred desiatimi či dvadsiatimi rokmi ani nesnívalo. Väčšinu z nich prijímame pozitívne, no nájdu sa i negatíva, ktoré vnímame tým citlivejšie, čím častejšie sa vyskytnú v našom okolí."

ITLIB 2/08: Centrálny register publikačnej činnosti

"Východiskovým predpokladom bolo, že väčšina vysokých škôl má implementovaný niektorý z profesionálnych KIS, prípadne samostatné aplikácie vytvorené vo vlastnej réžii. Používané systémy umožňujú webovú prezentáciu údajov a veľká časť vysokých škôl má databázy publikačnej činnosti dostupné cez web..."
celý článok