V médiách CREUČ

ITlib 3/2012 Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ)

"Od reformy slovenského vysokého školstva v roku 2002 sa pre potreby financovania vysokých škôl (ďalej VŠ) začali zohľadňovať aj výsledky vývoja a výskumu. Za jeden z hlavných ukazovateľov vedeckovýskumnej činnosti VŠ je považovaná publikačná činnosť, ktorej registrácia prebiehala najskôr v centrálnych databázach vysokých škôl a od roku 2007 už aj v celoštátnom Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (ďalej CREPČ)."

IKAROS 5/2011: CREPČ a CREUČ ako unikátny zdroj informácií o publikačnej a umeleckej činnosti vysokých škôl SR

"Co se týče registru CREPČ, jedná se o centralizovanou bibliografickou databázi obsahující téměř 166 tisíc záznamů (za roky 2007 až 2010). Databáze je veřejně dostupná na adrese http://www.crepc.sk/. Přednášející také nastínila průběh procesu verifikace údajů v databázi CREPČ a dodala, že po verifikaci údajů jsou generovány statistiky..."
celý článok

INFORUM 2011: CREPČ a CREUČ ako unikátny zdroj informácií o publikačnej a umeleckej činnosti vysokých škôl SR

Myšlienka vytvorenia Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (ďalej len „CREPČ“) vyplynula z potreby efektívnej automatizácie bibliografickej registrácie a dodávania podkladov publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov pre hodnotenie vysokých škôl a následnej kontroly a prezentácie týchto dát grantovým agentúram...
celý článok
prezentácia na konferencii

Na pulze 2/10: Tucet mýtov o evidencii publikačnej činnosti alebo Ako to je naozaj

"1. Evidencia publikačnej činnosti je výmysel knihovníkov S požiadavkou evidovať publikačnú činnosť v knižniciach, a nie na katedrách, prípadne na oddeleniach pre vedu prišli samotné vysoké školy, keďže chceli mať túto agendu profesionálne spracovanú v zmysle platných noriem a pravidiel. "

ITLIB 4/09: Centrálny register evidencie publikačnej činnosti v r. III.

"CREPČ sa dostáva do záverečných fáz tretieho ročníka. Základná ambícia projektu – byť zdrojom relevantných dát – dostáva čoraz reálnejšie kontúry. Príspevok sumarizuje hlavné udalosti, organizačné a funkčné zmeny a postrehy autora, riešiteľa projektu pre veci technické."

celý článok

ITLIB 1/2009: Bibliometria a jej miesto pri hodnotení vedy

"„Neštandardná“ bibliometria sa pripúšťa najmä v prípade hodnotenia výstupov zo spoločenských a humanitných vied, pretože tieto nie sú v spomínaných databázach pokryté dostatočne. Za takúto bibliometriu sa dá považovať aj použitie údajov o publikačných aktivitách slovenských vysokých škôl sústredených v Centrálnom registri publikačnej činnosti."

celý článok

INFORUM 2009: CREPČ - Centrálny register publikačnej činnosti

"Evidencia publikačnej činnosti je jednou z ostro sledovaných parametrov činnosti vysokých škôl. Vykazovanie tejto činnosti má odozvu nie len v oblastiach akreditácie, posudzovania grantov a projektov, ale čoraz viac sa zvyšuje vplyv publikačnej činnosti aj na rozpočet vysokých škôl."

INFOS 09: Vybrané aspekty a skúsenosti z riešenia projektov podpory vedy, výskumu a vzdelávania

"CREPČ sa dostáva do záverečných fáz tretieho ročníka. Základná ambícia projektu – byť zdrojom relevantných dát – dostáva čoraz reálnejšie kontúry. Príspevok sumarizuje hlavné udalosti, organizačné a funkčné zmeny a postrehy autora, riešiteľa projektu pre veci technické."