Referencie EZP

Akadémia policajného zboru Bratislava

Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši

Bratislavská vysoká škola práva - Paneurópska vysoká škola

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

Prešovská univerzita v Prešove

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trnavská univerzita v Trnave

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vysoká škola v Sládkovičove

Vysoká škola bezpečnostného manažmentu v Košiciach

Žilinská univerzita v Žiline