Novinky STRIX vo verzii 2.6.0

  1. Výkaz prác dostupný z vyhľadávania s možnosťou exportu úloh.
  2. Tabuľkové zobrazenie výsledkov hľadania dynamicky dopĺňa stĺpec podľa aktuálneho radenia záznamov.
  3. Pridali sme nové vyhľadávacie kritéria: neverejné úlohy, nadradené úlohy a nepriradený riešiteľ.
  4. Dátumovník sme doplnili o tlačidlo Dnes pre uľahčenie výberu aktuálneho dňa.
  5. Podporujeme čiarky aj bodky ako oddeľovače desatinných miest.
  6. Zmena riešiteľa počas riešenia úlohy zmení aj stav úlohy na Aktívna.
  7. Umožňujeme kopírovanie projektových oprávnení medzi členmi projektu.
  8. Meniť názov a popis úlohy po akceptácii úlohy môže len používateľ, ktorému je takéto právo udelené.