Novinky STRIX vo verzii 2.7.0

  1. Pripravili sme manuál pre používateľa, ktorý je dostupný každému používateľovi po prihlásení do systému.
  2. Prihlasovanie rozlišuje dôvod nemožnosti prihlásenia, okrem nesprávnych prihlasovacích údajov upozorní na vypršanú platnosť alebo zrušenie konta používateľa administrátorom systému.
  3. Výsledky hľadania pre výkaz prác je možné zoradiť podľa zvoleného kritéria radenia záznamov.
  4. Pri zakladaní nových úloh alebo ich editácii systém neponúka možnosť zvoliť deaktivovaného alebo vymazaného používateľa ako riešiteľa úlohy.