Novinky STRIX vo verzii 2.8.0

 1. Kopírovanie príloh pri vytváraní kópie úlohy
 2. Zakladanie úloh v mene iných zadávateľov, pričom v histórii úlohy je záznam o skutočnom autorovi úlohy
 3. Termín ukončenia úlohy riadený oprávnením
 4. Automatické nastavenie riešiteľa po akceptácii úlohy aj vyriešení
 5. Notifikácie:
  - všetky notifikačné e-maily ku konkrétnym úlohám majú v predmete uvedený stav úlohy
  - notifikácie o zmene úlohy reagujú iba na zmenu stavu úloh
  - nové notifikácie pre sledované úlohy reagujúce na zmenu stavu úloh
  - notifikácie o zlyhaní testovania sa posielajú už aj pri zmene stavu z Vyriešená na Aktívna cez tlačidlo Úloha nevyriešená