Zmeny vo verziách

Novinky STRIX vo verzii 2.12.0

 1. Zobrazenie verzie aplikácie na domácej stránke používateľa.
 2. Úprava plávajúceho okna na odoslanie požiadavky e-mailom - zjednodušenie zadávania adresy príjemcu pomocou textového poľa s nápovedou.

Novinky STRIX vo verzii 2.11.0

 1. Vyskakovacie okno pre komentáre vo všetkých zoznamoch požiadaviek. Môžete tak požiadavku komentovať, alebo si pozrieť existujúce komentáre bez potreby jej otvárania.
 2. Výmena poradia komentárov. Najvyššie sú vždy najnovšie komentáre a aj možnosť pridania nového.
 3. Informácia o mene používateľa, ktorý drží zámok.
 4. Dizajn pre obrazovku detailu požiadavky, aby boli jednotlivé bloky údajov ľahšie rozpoznateľné a používateľsky prítulnejšie.
 5. Upozornenie na nepodporované priehliadače.
 6. E-mailová notifikácia o činnosti na projekte, ktorá sleduje vytvorenie, zmenu stavu, uzavretie alebo zrušenie požiadaviek.
 7. Zmena celého notifikačného systému tak, aby zbytočne nechodili upozornenia duplicitne.

Novinky STRIX vo verzii 2.9.0

 1. Informácia o nových komentároch v detaile úlohy a v tabuľkovom zozname úloh
 2. Zoznam úloh vyžadujúcich pozornosť používateľa rozšírený o stav Vyriešený
 3. Vylepšené rozšírené vyhľadávanie

Novinky STRIX vo verzii 2.8.0

 1. Kopírovanie príloh pri vytváraní kópie úlohy
 2. Zakladanie úloh v mene iných zadávateľov, pričom v histórii úlohy je záznam o skutočnom autorovi úlohy
 3. Termín ukončenia úlohy riadený oprávnením
 4. Automatické nastavenie riešiteľa po akceptácii úlohy aj vyriešení
 5. Notifikácie:
  - všetky notifikačné e-maily ku konkrétnym úlohám majú v predmete uvedený stav úlohy
  - notifikácie o zmene úlohy reagujú iba na zmenu stavu úloh
  - nové notifikácie pre sledované úlohy reagujúce na zmenu stavu úloh
  - notifikácie o zlyhaní testovania sa posielajú už aj pri zmene stavu z Vyriešená na Aktívna cez tlačidlo Úloha nevyriešená

Novinky STRIX vo verzii 2.7.0

 1. Pripravili sme manuál pre používateľa, ktorý je dostupný každému používateľovi po prihlásení do systému.
 2. Prihlasovanie rozlišuje dôvod nemožnosti prihlásenia, okrem nesprávnych prihlasovacích údajov upozorní na vypršanú platnosť alebo zrušenie konta používateľa administrátorom systému.
 3. Výsledky hľadania pre výkaz prác je možné zoradiť podľa zvoleného kritéria radenia záznamov.
 4. Pri zakladaní nových úloh alebo ich editácii systém neponúka možnosť zvoliť deaktivovaného alebo vymazaného používateľa ako riešiteľa úlohy.

Novinky STRIX vo verzii 2.6.0

 1. Výkaz prác dostupný z vyhľadávania s možnosťou exportu úloh.
 2. Tabuľkové zobrazenie výsledkov hľadania dynamicky dopĺňa stĺpec podľa aktuálneho radenia záznamov.
 3. Pridali sme nové vyhľadávacie kritéria: neverejné úlohy, nadradené úlohy a nepriradený riešiteľ.
 4. Dátumovník sme doplnili o tlačidlo Dnes pre uľahčenie výberu aktuálneho dňa.
 5. Podporujeme čiarky aj bodky ako oddeľovače desatinných miest.
 6. Zmena riešiteľa počas riešenia úlohy zmení aj stav úlohy na Aktívna.
 7. Umožňujeme kopírovanie projektových oprávnení medzi členmi projektu.
 8. Meniť názov a popis úlohy po akceptácii úlohy môže len používateľ, ktorému je takéto právo udelené.