Ako získať STRIX

 
ADMINISTRÁCIA 
Počet používateľov
Počet používateľských skupín
Počet projektov
Pridávanie nových používateľov
Obnovenie zmazaných používateľov
Automatické notifikácie
Voľný formulár
NASTAVENIE PROJEKTOV
Nastavenie opravnení pouzívateľov
Nastavenie členov projektu
Správa kategórií
Správa oblastí
Správa typov úloh
Správa druhov prác
Práca s verziami projektu
Pridávanie vlastných oznamov k projektom
EVIDENCIA
Zápis evidencie práce
Editácia odpracovaného času
Výkazy evidencie práce
Projektové výkazy
AGILE
Nástroje agile SCRUM
Nástroje agile Kanban
PRÁCA S ÚLOHAMI
Termín ukončenia úloh
Termín odloženia úloh
Odhad náročnosti
Odhad trvania
Poslanie úlohy mailom
Vytvorenie kopie úlohy
Vytvaranie vazieb medzi ulohami
Pridávanie príloh
Pridávanie komentárov
 
Umiestnenie na vlastnú doménu
Cena za mesačný prenájom
Pri kúpe ročného prenájmu zľava 10% z celkovej ceny
VERZIA S
neobmedzený
1
1
X
X
 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 max 1GB
jednorazovo 10€
19,99€
215,89€
VERZIA M
neobmedzený
neobmedzený
3
X
 
X
X
X
X
X
X
X
X
max 10GB
jednorazovo 10€
49,99€
539,89€
VERZIA L
neobmedzený
neobmedzený
neobmedzený
 
max 100GB
jednorazovo 10€
99,99€
1079,89€

Všetky ceny sú evedené s DPH.

Strix ponúkame formou prenájmu na mesačnej báze. Pri ročnom predplatnom ponúkame zľavu 10%. 

Verzia Custom

Koncepcia STRIXu umožňuje nakonfigurovať produkt tak, aby zodpovedal potrebám konkrétneho zákazníka. Dokážeme preto vytvoriť procesy, oprávnenia, formuláre a pravidlá tak, aby STRIX vyhovoval vaším osobitným potrebám. Vo verzii Custom si môžete vytvoriť vlastný mix z vyššie vymenovaných funkcionalít (napríklad verziu S + evidenciu) alebo definovať vlastné funkcionality. Neváhajte nás preto kontaktovať