OREPČ - Online register publikačnej činnosti

 Modul vznikol na základe požiadaviek našich zákazníkov a potrieb širokej vedeckej obce. Vychádza z už realizovaných on-line EPC formulárov nasadených v univerzitnom prostredí niektorých našich klientov. Po niekoľkoročných skúsenostiach s problematikou evidencie publikačnej činnosti ponúkame v module EPC - online databáza v jednom balíku sofistikované nástroje na ich samostatnú evidenciu, bez nutnosti používania klienta DAWINCI aj napriek tomu, že tento modul je nadstavbou knižničného softvéru DAWINCI.

Modul umožňuje zastrešovať niekoľko inštitúcií v jednej databáze, pričom každá vykonáva pre svoje pracovisko alebo úsek evidenciu publikačnej činnosti samostatne. Je možné nastaviť spoločné zdieľanie autorov (autorít), databázu i administráciu. Administrácia prebieha na troch úrovniach, a to havný administrátorský prístup pre celú organizáciu, druhá úroveň napríklad ako oddelenie (na úrovni fakulty) a tretie úroveň napríklad útvar (na úrovni katedry). Samotná on-line aplikácia sa skladá z niekoľkých stránok:

Úvodná stránka s prihlasovacími údajmi, ponúka aj podstránky pre novú registráciu členov a pripomenutie zabudnutých prihlasovacích údajov. Typ prihlásenia a následného využívania funkcií EPC - Súbornej databázy je dvojaký, jeden je určený jednotlivcom, ten druhý je pre administrátorov.

Hlavné okno EPC, ktoré sa zobrazí po prihlásení. Na stránke sa nachádza v tabuľkovom zobrazení zoznam všetkých vložených záznamov podľa prihláseného užívateľa, teda v prípade administrátora všetky záznamy podľa stupňa administrátorských práv a v prípade prihlásenia autora jeho vlastné záznamy.

 • záznamy sú zobraziteľné dvoma spôsobmi ako zapísané a ako rozpracované s voľbou zobraziť iba zmazané záznamy
 • jednotlivé záznamy je možné buď opraviť alebo zmazať zo zoznamu, prípadne označiť záznam ako Návrh na úpravu (s možnosťou pripojenia k záznamu krátku poznámku o akú úpravu sa jedná), táto funkcia je dostupná len pre administrátorov
 • nad zoznamom je možné nastaviť niekoľko kritérií filtrovania a to podľa roku vykazovania, 2. úrovne organizácie, 3. úrovne organizácie a podľa autora
 • pre ľahšiu orientáciu v záznamoch sa tieto dajú usporiadať podľa dátumu vloženia a to v/zostupne.

Výstupy EPČ. Podstránka slúži na generovanie výstupov podľ rôznych kritérií. Výstupy sú nastavené podľa niekoľkých druhov bibliografického popisu. Sú to výstupy:

 • citačný
 • citačný + ohlasy
 • bibliografický
 • len štatistika

Záznamy EPC sa filtrujú v rôznych kombináciách podľa rokov vykazovania, rokov citovania, podľa úrovne organizácie (1., 2.). Formu výstupu je možné zvoliť ako RTF alebo XLS formát, alebo zvoliť priamu tlač. Rovnako je možné voliť zobrazovanie záznamov vo výstupe.

Výber z ponuky Formulár obsahuje sedem samostatných interaktívnych formulárov pre zápis EPC. Sú to:

 • článok, abstrakt v zborníku
 • práce zverejnené na internete
 • článok v periodiku
 • kapitoly v monografiách
 • knihy, zborníky, výskumné správy a vedecko-kvalifikačné práce
 • ohlas
 • recenzia

Formuláre pracujú s autoritami aktívne, takže sa predchádza dulicitám a na každú autoritu sú naviazané práve jej publikácie. Zdrojové dokumenty sú viazané na pevno. Je možné pridávať k jednotlivým záznamom prílohy roznych formátov. Záznam je ďalej možné priamo uložiť, uložiť ako rozpracovaný alebo vyčistiť formulár.

Podstránka Nastavenia EPC slúži administrátorom organizácie, bežný používateľ túto stránku nemá zobrazenú. V štyroch záložkách sa nachádzajú funkcie:

 • export do CREPČ - podľa aktuálneho roku vykazovania
 • autority - funkcia na deduplikovanie autorít (v prípade skoršieho zápisu autora v zázname a jeho neskoršieho prihlásenia sa do systému alebo preklepu pri zápise v zázname)
 • úprava organizačnej štruktúry umožňuje pridať ďalšie pracoviská 2. a 3. úrovne
 • nastavenie osôb dovoľuje hlavnému administrátorovi voliť/rušiť administrátorov 2. a 3. úrovne (len z prihlásených používateľov systému)

Nastavenie konta. Okrem povinných údajov ako sú meno, priezvisko, e-mail a heslo je možné v konte nastaviť všetky tri úrovne organizácie a zvoliť akcie, pri ktorých budú na zadaný e-mail zasielané notifikácie:

 • vloženie záznamu s použitím autority majiteľa účtu
 • zmena v údajoch používateľského konta (v prípade že administrátor organizácie upraví údaje majiteľa konta)
 • oznámanie o autoritných duplicitách (len v konte adminstrátora)