MEDVIK - Medicínska Virtuální Knihovna

Systém MEDVIK (Medicínska Virtuální Knihovna) je komplexné informačné prostredie s možnosťami kooperatívneho zdieľania prostriedkov a prijímania výsledkov práce integrovaných knižníc a informačných pracovísk a nimi spravovaných informačných zdrojov a fondov. Bol uvedený do ostrej prevádzky v januári 2006 a naša spoločnosť je producentom softvérového jadra systému.

Systém bol vyvinutý v rámci riešenia čiastkového cieľa projektu MŠMT LI200023 Medvik – medicínska virtuální knihovna – sieťové zdieľanie informačných zdrojov pre vedu a výskum v medicíne. Na riešení projektu se podieľali:  

 • SVOP, spol. s r.o.,
 • Ústav hematologie a krevní transfuze,
 • Institut klinické a experimentální medicíny,
 • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.
 • Riešiteľom projektu bola Národní lékařská knihovna Praha.

MEDVIK bol už v návrhu koncipovaný tak, aby bol vhodný na implementáciu v ľubovoľnej knižnici, teda nielen v knižniciach s rozsiahlymi alebo stredne veľkými fondmi, ale aj v najmenších informačných pracoviskách. Cieľ bol dosiahnutý pomocou flexibilných dátových štruktúr, ktoré umožňujú zachovať potrebné špecifiká zapojenej knižnice/informačného pracoviska a zároveň zaisťujú dosiahnutie potrebnej kvality spracovávaných záznamov.

Do systému sú zapojené nasledujúce inštitúcie:

 • Národní lékařská knihovna,
 • Oddělení vědeckých informací při MZ ČR,
 • Krajská zdravotní a.s. (Masarykova nemocnice), Ústí nad Labem,
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv,
 • Institut klinické a experimentální medicíny,
 • Ústav hematologie a krevní transfuze.

Poskytovanie metodickej podpory a výmena skúseností sú základnými vlastnosťami prostredia MEDVIK. Skutočnosť, že všetci pracujú nielen v jednom systéme, ale aj nad rovnakou dátovou základňou (zdieľanou verejnou časťou záznamov), umožňuje všetkým pracovníkom vysoký stupeň kooperácie, výmeny skúseností, zlepšovanie pracovných postupov aj zvyšovanie kvality záznamov.