Zmeny vo verziách

Verzia 4.3.31

Zmeny v module Katalóg z 29.11.2015

 • bolo zmenené usporiadanie záložiek pri editácii záznamu pre Marc21 verziu
 • modifikovaná základná hlavička MARC zaznamu - pole 000 (záhlavie) .. koncovka 450<medzera><medzera> zmenená na 45000
 • drobné úpravy konverzie M21->UNIMARC
 • z3950 klient - oddelenie ukladania nastavení vybraných zdrojov v oknách pre BIBLIO a AUTORITY

Zmeny v module Výpožičky z 29.11.2015

 • do hlášok o tom, že titul mal čitateľ požičaný pribudol DÁTUM
 • pribudla ochrana na otvorenie karty cez výpožičku, ktorá nepatrí do lokačnej skupiny nastavenej na danom počítači
 • úprava - pri manupilácii s výpožičkou sa zohľadňuje aktuálny stav rezervácii .. teda pri otvoreni konta sa záznamy označia, ak je na ne rezervácia .. ale aj ODZNAČIA, ak na ne už rezervácia NIE JE (toto odznačovanie nebolo a ak bol titul označený, už nikdy nebol odznačený)
 • oprava chyby prideľovania exemplárov na rezerváciu - nesprávny test na lokáciu za istých podmienok umožnil pripraviť čitateľovi exemplár z lokácie, ktorú by si v normálnom prípade vôbec nemohol požičať
 • boli pridané systémové účty pre E-booky (-33, -34 a -35 - požičanie, notifikácia, archív)
 • pridané logovanie chýb pre NCIP server
 • pridaná ochrana na lokáciu oddelenia pri funkcii vrátenia titulu cez self-check (SIP2 server)

Verzia 4.3.20

Zmeny v module Katalóg

 • konverzia formátov (MARC21, UNIMARC) pri exporte a importe autorít
 • prenos autoritných záhlaví typu 190 (konspekt) do biblio (072)
 • opravy usporiadavania v prehliadači
 • úpravy a vylepšenie Z39.50 klienta - paralelizácia dotazovania - začlenenie do OPAC
 • implementácia RIV 2013 a RIV 2014 (EPČ v ČR)
 • podpora pre špecifické hľadania v databáze WOK na úrovni jadra (pre CREPČ)
 • OAI server - vylepšenia a podpora holdingov
 • OAI klient - vylepšenia
 • podpora exportu do XLS (Excel) v jadre
 • podpora MESH v Marc21
 • vylepšenia konverzie M21 -> UNIMARC, ale hlavne UNIMARC -> MARC21
 • vylepšenia rozpoznávania čiarového kódu
 • podpora ďalších záhlaví a podpolí v strome deskriptorov
 • opravy hľadania niektorých systémových polí (TITLECOUNT, BORROWCOUNT)
 • podpory ďalších znakových sád v konverzii a transliterácii
 • úpravy jadra CREPC
 • úpravy jadra CRZP
 • úpravy jadra ANTIPLAG

Zmeny v module Výpožičky

 • SIP2 server - rozšírenia a podpora rezervácii
 • rozšírenie zoznamu podporovaných čítačiek ČK a typov kariet (Mifare, Desfire, karta Bratislavčana)
 • podpora neštandardných čiarových kódov vo všetkých funkciach
 • úpravy rezervácii - spresnenie vyhľadávania
 • vylepšenia rozpoznávania čiarového kódu

Verzia 4.3.14

Zmeny v module Katalóg:

 • oprava chyby - Usporiadávanie stĺpcov Z-A
 • oprava chyby - Opravená funkcia prenosu periodicity z biblio záznamu (kódované pole) do definície seriálu
 • oprava chyby - Pri hromadnej zmene tematickej skupiny v holdingoch systém rešpektuje doménu (iba pre doménové verzie)
 • oprava chyby - V revízií za istých podmienok nefungoval korektne filter na vybrané pole holdingu (vo väčšine knižníc sa tento filter nepoužíval)
 • oprava chyby - Do formátu pridané pole 790 - opravené prenášanie všetkých podpolí (pole bude využívané pre zápis recenzentov pri EPC

 

 • úprava - zmena okna prehliadača autoritných záznamov (naťahovateľné, preusporiadané prvky)
 • úprava - zmena priraďovania autoritných záznamov do bibliografických záznamov v prípade predmetových hesiel. Pre MARC21 bola pridaná podpora prenosu podpolí pre 148, 150, 151, 155, 190. V prípade, že používateľ vyberie pole a pokúša sa do neho priradiť autoritu iné typu... do záznmaju sa pridá pole správneho typu. Funkcia je úžitočná pri hromadnom výbere autorít na pridanie
 • úprava - Z39.50 klient. Výsledky hľadania sa ukladajú a pri ďalšom otvorení výsledku hľadania (bez uskutočneného hľadania) sa rovno načítajú. Funkcia je úžitočná v prípade potreby vložiť viac záznamov, ktoré boli výslekdom stále rovnakého hľadania.
 • nová funkcia - Možnosť pridania autoritnej kategórie. Pod kategóriou sa rozumiem skupina predmetových hesiel, ktorú sú vzájomne prepojené určitým príznakom. Použitím funkcie Pridaj kategóriu v bibliografickom zázname sa spustí napevno nastavené hľadanie tejto skupiny. Skupinu je možné naraz stiahnuť do záznamu. Výhodné v prípade, že do rôznych záznamov doťahujeme rovnakú skupinu predmetových hesiel / korporácií.

Verzia 4.3.8

Zmena v module Katalóg:

 • oprava chyby - podpolia s predvyplnenou hodnotou neboli správne abecedne usporiadané v rámci poľa.

Verzia 4.2.9X

Zoznam zmien v module Výpožičky

 • oprava chyby v okne varovaní
 • pridanie voľby do okna varovaní

Odporúčané nastavenia pre monografie:

 • Nezobrazovať upozornenie ak čitateľ mal práve požičiavaný exemplár už požičaný
 • Nezobrazovať upozornenie ak čitateľ mal požičaný iný exemplár rovnakého titulu

Odporúčané nastavenia pre periodiká:

 • Nezobrazovať upozornenie, ak čitateľ má požičaný iný exemplár rovnakého titulu
 • Nezobrazovať upozornenie ak čitateľ mal požičaný iný exemeplár rovnakého titulu

Verzia 4.2.87

Zmeny z 29.11.2011

 • Pridaná funkcia v tlačových zostavách (Barcode39New) pre systém WINDOWS 7. Funkcia má parametre FALSE/TRUE, ktoré nastavujú, či sa má v tele kódu zobraziť jeho číselné vyjadrenie.
 • Pridané vyhľadávanie v Objednávkach a Faktúrach