Priebeh zavádzania systému

Samotné zavádzanie systému prebieha v niekoľkých fázach, ktorých časová náročnosť je závislá od viacerých faktorov.

 1. Analýza súčasného stavu fungovania knižnično-informačných služieb v knižnici (získanie detailných informácií o procesoch, ktoré budú ovplyvnené zmenou knižnično-informačného systému)
 2. Inštalácia systému na serveri v knižnici a inštalácia klientov;
  v prípade outsourcingu príprava a nastavenie databázy a klientov
 3. Konverzie (ak sú potrebné) prebiehajú v týchto fázach:
  a) prebratie dát a ich analýza, pilotná transformácia
  b) kontrola dát, diskusia so zákazníkom, modifikácie v prípade nečakaných problémov alebo úprav na požiadavku
  c) finálna konverzia biblio dát, konverzia používateľov a holdingov - prebehne typicky cez víkend pred dňom ostrej prevádzky, nevyžaduje sa teda zatvorenie knižnice
 4. Nastavenia
  V systéme je potrebné vykonať základné nastavenia a
  nastavenia na prianie zákazníka (vykonávajú sa priebežne v čase skúšobnej a overovacej prevádzky
 5. Školenia (paralelne s konverziami)
  Školenia predstavujú všeobecné zoznámenie sa s programom.
  Prebiehajú u zákazníka (po dohode aj inde), ich dĺžka je zvyčajne 3 dni pre katalóg a 2 dni pre výpožičný modul
 6. Skúšobná prevádzka (voliteľné)
  Ide o paralelnú prevádzku s existujúcim systémom. Pracovníci majú po vyškolení k dispozícii prístup do nového systému, k prekonvertovaným alebo cvičným dátam a možnosť nie len cvične pracovať a skúšať si nadobudnuté poznatky, ale aj pripomienkovať nastavenia, zostavy či samotné dáta.
  Vo fáze skúšobnej prevádzky prebieha aj prípadná dodávka a odskúšanie potrebných nových informačných technológií (počítače, tlačiarne, čítačky čiarových kódov) alebo spotrebného materiálu (štítkov pre tlač čiarových kódov, katalogizačných/výpožičných lístkov a pod.)
 7. Spustenie "ostrej" prevádzky v novom systéme
  V systéme sa začína pracovať zvyčajne v pondelok, po víkendovej konverzii dát. Ak je to potrebné, býva pri štarte ostrej prevádzky prítomný konzultant.
 8. Počas prevádzky môžu naši zákazníci v prípade otázok či konzultácií využiť náš helpdesk (zákaznícku podporu) alebo hotline.