V médiách KIS DAWINCI

INFORUM 2007: MEDVIK® - medicínská virtuální knihovna – integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky

Systém MEDVIK byl koncipován tak, aby byl vhodný k implementaci v libovolné knihovně. Nejen v knihovnách s rozsáhlými nebo středně velkými fondy, ale i v nejmenších informačních pracovištích. Tohoto cíle bylo dosaženo pomocí flexibilních datových struktur KIS DAWINCI v multiknihovním modelu, které umožňují zachovat potřebná specifika zapojené knihovny/informačního pracoviště a zároveň zajišťují udržení potřebné míry kvality zpracovávaných záznamů, a také plně využívat moderní uživatelské rozhraní, které je možno upravovat podle požadavků instituce až na úroveň jednotlivého uživatele.
celý článok

ITLib 4/2007: Kritériá kvality moderného knižnično-informačného systému

Kvalitná používateľská podpora tvorí neoddeliteľnú časť správneho fungovania systému. V prípade systému DAWINCI ju môžeme rozdeliť do niekoľkých častí. Školenia predstavujú úvod do používania systému. Používatelia získavajú vedomosti o fungovaní všetkých procesov a funkcií, o ovládaní systému a osvojujú si prácu v ňom. K dispozícii je dostatočne dlhý čas a priestor na odskúšanie si naučených zručností a vedomostí. Aby sa predišlo strate vedomostí, kým sa prejde do ostrej prevádzky, majú zákazníci prístup do cvičnej databázy a dostanú k dispozícii aj manuály k systému.
celý článok

Bulletin SAK 3/2007: Diachronický pohľad na Ústrednú knižnicu a ŠIS Vysokej školy múzických umení v Bratislave

Text článku nie je k dispozícií

Zborník UNINFOS 2006: Výhody systému DAWINCI ako prostriedku pre evidenciu a prezentáciu publikačnej činnosti

IT oddelenie získava viac času na riešenie iných, dôležitejších úloh. Technická podpora zákazníka je hlavnou prioritou a nosnou ideou systému DAWINCI. Samozrejmosťou je automatizovaná dodávka nových verzií, poradenstvo v oblasti periférií, riešenie problémov úplne, či čiastočne súvisiacich s knižnicou a jej procesmi. Dôležitá je tiež možnosť prepojenia systému na iné systémy, či dáta.
celý článok

KZV 6/2006: AKIS DAWINCI - od fondov po web

K bibliografickému záznamu titulu je možné pripojiť rôzne typy medialít (obrázky, audio a video sekvencie, dokumenty MS Office, odkazy na web stránky) a budovať tak používateľsky príťažlivý on-line multimediálny katalóg. Je možné aj sťahovanie a ukladanie off-line kópií dokumentov, ich indexovanie a následné fulltextové prehľadávanie.
celý článok

ITLIB 2/2006 AKIS DAWINCI - DAWINCI – Od správy fondov po prezentáciu knižnice

Spôsobov, ako si zaobstarať AKIS DAWINCI, je niekoľko. Okrem investičného nákupu je to v ostatnom čase hlavne OUTSOURCING, vďaka ktorému je možné využívať výhody plnohodnotného systému (nie Lite verzie) už od 400 Sk za licenciu a mesiac! V cene je okrem iného už spomenutý program podpory.
celý článok

IT LIB 3/2005: Portál WWW.INFOGATE.SK

Aké sú teda vlastnosti a možnosti portálu? Široké. Neviaže sa na konkrétny AKIS. Prehľadávanie externého zdroja sa realizuje prostredníctvom protokolu Z39.50 (i keď sú možné aj iné spôsoby). Služby napojenia databázy, vyhľadávania a preberania záznamov sú a budú vždy zdarma. Uvažuje sa o tom, že na komerčné účely sa vytvoria špeciálne verzie portálu charakterizované špecifickým vzhľadom alebo funkciami.
celý článok

Zborník INFOS 2005: AKIS DAWINCI - Tretia cesta

Katalogizácia a vystavovanie elektronických zdrojov, plných textov, učebných textov, prednášok, prác študentov a podobne v elektronickej forme a priamo prostredníctvom systému DAWINCI. Systém obsahuje nástroje na archiváciu, indexovanie a plnotextové prehľadávanie uložených dokumentov s väzbou na katalogizačné záznamy.
celý článok

ITlib 4/2004 Výučba automatizovaných knižnično-informačných systémov na ŠKIŠ

"Keď som v septembri 2003 nastupovala v ŠKIŠ ako nový pedagóg – učiteľ odborných knihovníckych predmetov, s prekvapením som zistila, že už niekoľko rokov sa tu nerealizuje výučba žiadneho automatizovaného knižnično-informačného systému, nehovoriac o výmenných formátoch."