ITLIB 4/09: Nový DAWINCI OPAC je orientovaný na čitateľa

Tvorcovia knižničného systému DAWINCI sa neprestajne snažia vychádzať v ústrety používateľom tohto knižničného systému a uvedomujú si, že OPAC je silnou zbraňou na oslovenie čitateľa. Paradoxne pri poskytovaní služieb cez rozhranie OPAC-u nie je cieľom zobrazenie kompletného a čo najpodrobnejšieho bibliografického výstupu, ale možnosť zobrazený výstup použiť ako odrazový bod pre ďalšiu rešerš (1). Nová verzia OPAC-u DAWINCI sa približuje prirodzenému komunikačnému a poznávaciemu správaniu sa používateľov. Na jednej strane podporuje jednoduchosť vyhľadávania, na strane druhej jej presnosť, prehľadnosť a multimediálnosť formulovania požiadaviek.
celý článok