ITlib 4/2004 Výučba automatizovaných knižnično-informačných systémov na ŠKIŠ

"Keď som v septembri 2003 nastupovala v ŠKIŠ ako nový pedagóg – učiteľ odborných knihovníckych predmetov, s prekvapením som zistila, že už niekoľko rokov sa tu nerealizuje výučba žiadneho automatizovaného knižnično-informačného systému, nehovoriac o výmenných formátoch."