ITlib 2/2008 Dawinci - príbehy z Bronxu praxe

"Systém DAWINCI nie je na poli knižničných informačných systémov novým pojmom. V tomto príspevku sme sa rozhodli predstaviť vám systém prostredníctvom vybraných "príbehov" (prípadových štúdií) konkrétneho nasadenia KIS DAWINCI. V prvom príbehu demonštrujeme dôsledky zavedenia moderného IS do verejnej knižnice strednej veľkosti, a to už v úplne krátkodobom horizonte. V druhom príbehu ponúkame opis riešenia, ktoré demonštruje variabilnosť systému a jeho schopnosť spoločnosti SVOP pružne reagovať aj na aktuálne výzvy v oblasti digitálnych knižníc a elektronických zdrojov."