Skúsenosti zákazníkov Skúsenosti zákazníkov DAWINCI

Naši zákazníci vám najlepšie vysvetlia, prečo je KIS DAWINCI ich obľúbeným nástrojom.

Gabriela Holková - Vedúca knižnica Archeologického ústavu SAV

"Som spokojná, že máme DAWINCI"

Daniela Divilková - akvizičná knihovníčka - City University

"Váš produkt je pre moju prácu výborný pomocník a plne spĺňa nároky, ktoré naň kladiem. Vďaka :-)"

Ing. Roman Rybický - vedúci Střediska výpočetní techniky - Regionální knihovna Karviná

"S DAWINCI jsme spokojený, podpora odpovída obtížností rešených problému..."

Mgr. Tatiana Némethová - zástupkyňa riaditeľky - Krajská knižnica K. Kmeťka v Nitre

"Prednosťou systému je jeho zrozumiteľnost, zrozumiteľný jazyk a prehľadné vyhľadávanie pre čitateľov"

Mgr. Katarína Tomusová - Oddelenie akvizície a metodiky - Tekovská knižnica v Leviciach

"Systém je dobrý, zákaznícka podpora je výborná ..."

Mgr. Nora Snopeková - Knižnično-informačné služby - Paneurópska vysoká škola

"Podpora systému je SUPER ..."

Mária Cibíková, Evidencia publikačnej činnosti - Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity

"Veľmi spokojná som s prístupom firmy SVOP pri riešení akéhokoľvek problému, ak sa vyskytne."

Mgr. Lucia Baginová - riaditeľka Knižnice Vysokej školy manažmentu - City University of Seattle

"Super sú filtre a excel tabuľka (aj farby :-) . Podpora reaguje pohotovo, adektváne k problému."

Mgr. Eugen Trajtel - Evidencia publikačnej činnosti - Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

"Komunikácia sa zlepšuje na oboch stranách, čo umožňuje lepšie riešenie problémov. Som spokojný ..."

Mgr. Petra Klokočníková, Oddelenie EPC - Knižnica Vysokej školy manažmentu - City University of Seattle

"Najviac oceňujem rýchlosť a ochotu riešiť prípadné problémy a požiadavky."