Referencie KIS DAWINCI

Referencie chronologicky od klientov s najdlhšou spoluprácou po najnovšie inštalácie produktu:

Regionální knihovna Karviná

 • Online katalóg
 • dodávka systému kúpou od roku 1998
 • pre región Karviná (12 knižníc regiónu Karviná)
 • konverzia zo systému SMARTLIB

Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity

 • Online katalóg
 • dodávka systému kúpou od roku 2001
 • správa servera
 • web formuláre pre zápis Evidencie publikačnej činnosti

Mestská knižnica v Bratislave

 • Online katalóg
 • dodávka systému kúpou od roku 2002
 • konverzia zo systému ISIS
 • dodávka a správa servera, PC, periférií a spotrebného materiálu
 • tvorba a správa webových stránok knižnice

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity

 • Online katalóg
 • dodávka systému kúpou od roku 2002
 • konverzia z vlastného systému z platformy ISIS
 • správa servera
 • web formuláre pre zápis Evidencie publikačnej činnosti

Knižnica Teologickej fakulty Trnavskej univerzity

 • Online katalóg
 • dodávka systému kúpou od roku 2002
 • dodávka periférií a spotrebného materiálu
 • konverzia zo systému SMARTLIB

Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko VŠMU

 • Online katalóg
 • dodávka systému kúpou od roku 2004
 • dodávka a správa servera, dodávka PC a periférií
 • dodávka spotrebného materiálu
 • konverzia zo systému SMARTLIB

Knižnica Bratislava Nové Mesto

 • Online katalóg
 • dodávka systému kúpou od roku 2005
 • konverzia zo systému SMARTLIB

Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda

 • Online katalóg
 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2005
 • dodávka spotrebného materiálu a periférií
 • konverzia zo systému Rapid Library

Podniková knižnica Slovenskej správy ciest

 • dodávka systému kúpou od roku 2005
 • dodávka spotrebného materiálu a periférií

Národní lékařská knihovna Praha

 • Online katalóg
 • Dodávka systému kúpou v roku 2005
 • široký projekt automatizácie medicínskych knižníc ČR - MEDVIK
 • konverzia zo systému ALEPH

Knižnica VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Online katalóg
 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2006
 • dodávka spotrebného materiálu a perifórií
 • detašované pracovisko Bardejov - od roku 2008
 • detašované pracovisko Žilina - od roku 2008
 • detašované pracovisko Prešov - od roku 2011

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave

 • Online katalóg
 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2006
 • konverzia zo systému Rapid Library

Mestské kultúrne centrum Hlohovec - Knižnica

 • Online katalóg
 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2006
 • dodávka spotrebného materiálu a perifórií
 • konverzia zo systému Rapid Library

Státní ústav pro kontrolu léčiv

 • Online katalóg
 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2006
 • dodávka v kontexte systému MEDVIK
 • konverzia zo systému ALEPH

Institut klinické a experimentální medicíny

 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2006
 • dodávka v kontexte systému MEDVIK
 • konverzia zo systému Rapid Library

Ústav hematologie a krevní transfuze

 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2006
 • dodávka v kontexte systému MEDVIK
 • konverzia zo systému Rapid Library

Oddelení vědeckých informací MZ ČR

 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2006
 • dodávka v kontexte systému MEDVIK
 • konverzia zo systému ALEPH

Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2006
 • dodávka v kontexte systému MEDVIK
 • konverzia zo systému Rapid Library

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 • Online katalóg
 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2007
 • dodávka modulu Evidencia záverečných prác
 • dodávka webových formulárov pre zápis publikačnej činnosti
 • konverzia zo systémov Libris, Biblis, a Libsys

Mestská knižnica Skalica

 • Online katalóg
 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2007
 • správa webovej stránky knižnice
 • konverzia zo systému Libris

Knižnica Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici

 • Online katalóg
 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2007
 • dodávka spotrebného materiálu a periférií

Knižnica Sereď

 • Online katalóg
 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2007
 • dodávka spotrebného materiálu a periférií

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku

Knižnica Univerzity J. Selyeho v Komárne

 • Online katalóg
 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2008
 • dodávka periférií a spotrebného materiálu
 • konverzia z vlastného systému

Krajská knižnica K. Kmeťka v Nitre

 • Online katalóg
 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2008
 • dodávka spotrebného materiálu
 • konverzia zo systému Rapid Library

Tekovská knižnica v Leviciach

 • Online katalóg
 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2008
 • dodávka spotrebného materiálu
 • konverzia zo systémov Libris a Virtua

Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch

 • Online katalóg
 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2008
 • dodávka spotrebného materiálu
 • konverzia zo systémov Libris a Virtua

Knižnica J. Szinnyehiho Komárno

 • Online katalóg
 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2008
 • dodávka spotrebného materiálu
 • konverzia zo systémov Libris a Virtua

Knižnica Vysokej školy manažmentu - City University

 • Online katalóg
 • dodávka systému kúpou v roku 2008
 • MARC21 verzia
 • konverzia z vlastného systému

Knižnica Archeologického ústavu SAV v Nitre

 • Online katalóg
 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2008
 • dodávka spotrebného materiálu
 • konverzia zo systému ISIS

Školská knižnica Gymnázium Nová Baňa

 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2008
 • dodávka spotrebného materiálu

Knižnica Paneurópskej vysokej školy

 • Online katalóg
 • dodávka systému kúpou v roku 2009
 • dodávka spotrebného materiálu
 • konverzia z vlastného systému
 • MARC21 verzia

Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach

 • Online katalóg
 • dodávka systému kúpou v roku 2009
 • MARC21 verzia
 • konverzia zo systému ALEPH
 • webové formuláre pre zápis publikačnej činnosti

Knižnica Vysokej školy bezpečnostného manažmentu v Košiciach

 • dodávka systému kúpou v roku 2010
 • MARC21 verzia
 • konverzia z Excelu
 • dodávka informačných technológií
 • dodávka modulu EZP
 • MARC21 verzia

Centrum vedecko-technických informácií SR

 • Online katalóg
 • dodávka systému kúpou v roku 2010
 • MARC21 verzia
 • konverzia zo systému DAIMON
 • webové formuláre pre retrokatalogizáciu

Knižnica Národnej dialničnej spoločnosti

 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2010
 • MARC21 verzia

Knižnica Vysokej školy v Sládkovičove

 • Online katalóg
 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2010
 • MARC21 verzia

Knižnica Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

 • Online katalóg
 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2012
 • MARC21 verzia
 • konverzia zo systému Rapid Library

Knižnica Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy

 • Online katalóg
 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2013
 • Unimarc verzia
 • konverzia zo systému Clavius

Dubnický technologický inštitút

 • Online katalóg
 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2013
 • Unimarc verzia
 • konverzia zo systému Clavius

Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha

Lékařská knihovna Fakultní nemocnice Ostrava

 • Online katalóg 2.0
 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2013
 • Unimarc verzia
 • konverzia zo systému Clavius

Akademická knižnica Akadémie médií

Mestská knižnica V. Roya Púchov

 • Online katalóg 2.0
 • dodávka systému formou outsourcingu v roku 2017
 • UNIMARC verzia
 • konverzia zo systému Clavius