Protokol Z39.50

Protokol je určený na komunikáciu s databázami s rozdielnou štruktúrou cez jedno používateľské rozhranie. Umožňuje používateľovi jedného systému vyhľadávať a nadobúdať informácie z iných systémov, ktoré majú implantovaný Z39.50 protokol bez nutnosti znalosti dotazovacieho jazyka iných systémov.

Pomocou implementovaného submodulu Z39.50 je možné vyhľadávať záznamy a jednoducho ich sťahovať do vlastnej databázy. Využitie už hotových záznamov je veľmi rýchly spôsob katalogizácie, ktorý navyše významne šetrí náklady. Stiahnutiu záznamu do formuláru predchádza prenos cez transformačné tabuľky, ktoré upravia záznam do požadovanej podoby (zmažú nepotrebné údaje, upravia smerovanie do polí a pod.). Protokol je možné využiť aj pre externé vyhľadávanie v OPACu. Samotní čitatelia si záznamy okrem vlastnej knižnice môžu dohľadať aj v iných knižniciach v rovnakom meste, regióne a pod.

Modul je plne kompatibilný s BATH profilom a podporuje nasledovné služby:

  • Init,
  • Search,
  • Present,
  • Close,
  • NamedResultSets,
  • DeleteResultSet,
  • Scan,
  • Sort,
  • DB Update

Syntax záznamov: UNIMARC / MARC21
Dawinci Z server podporuje atribúty pre "USE": Sada atribútov Bib-1 a na požiadanie i ďalšie. Systém umožňuje definovať mapovanie medzi atribútmi Bib-1 a poliami UNIMARC/MARC21, a to aj násobne (jeden atribút na viac polí UNIMARC/MARC21), a umožňuje sa tak komfortné a plnohodnotné nastavenie možností hľadania ak atribút nie je mapovaný na žiadne pole - ide o plnotextové vyhľadávanie (vo všetkých poliach)

Ukážky protokolu Z39.50

zetko zetko2 zetko3