Tag cloud

Používateľom OPACu slúži pre jednoduchšiu orientáciu pri vyhľadávaní aj doplnok Tag cloud. Ako napovedá názov, ide o zhluk alebo mrak používateľmi OPACu najčastejšie vyhľadávaných slov (akéhokoľvek typu: názov, kľúčové slovo, rok vydania). Každé slovo je odkazom na výsledok vyhľadávania, ktorý sa k nemu viaže. Slová sú zobrazované rôznymi veľkosťami písma. Najvyhľadávanejšie sú zobrazované najväčším a najtučnejším písmom. Pri každom z nich je pri nájazde myšou informácia o počte vyhľadaní za posledných X dní.

Tag cloud je použiteľný iba v prípade zakúpenia služby Analytics (akejkoľvek verzie) alebo Jednoduchého (plnotextového) hľadania. Vyskúšajte si tag cloud priamo v OPACu:

OPAC Univerzitnej knižnice Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
OPAC Knižnice Vysokej školy manažmentu / City university
OPAC Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch

Ukážky Tag cloudu

searchcloudsearchcloud2