RSS kanály

Služba RSS predstavuje univerzálny a dostupný spôsob periodického dodávania informácií rôzneho typu a pôvodu. Je využívaná najmä v oblasti prezentácie noviniek a aktualít. Typickým zdrojom RSS kanálov sú spravodajské servery.

V prípade AKIS je možné RSS kanály použiť pre účely periodického rešeršovania (tzv. stály dotaz), samozrejme tiež na sledovanie noviniek vo fonde a podobne. V prípade AKIS DAWINCI je RSS kanál napríklad možné definovať tak pre dáta vlastného katalógu ako aj pre externé databázy (RSS kanál agregujúci externé zdroje).

Špecificky knižničnou aplikáciu RSS je vytvorenie kanálu aj pre sledovanie konta čitateľa. Systém monitoruje zmeny, čo je veľmi užitočné na sledovanie objednávok a upomienok, ale najmä rezervácií, MVS a MMVS výpožičiek a DDS procesov a stavov.

Ukážky RSS kanálov

rssrss2rss3