Retrokatalogizácia

Modul Retrokatalogizácie slúži na rýchlu alebo jednorazovú retrokatalogizáciu / katalogizáciu záznamov cez on-line rozhranie pomocou webových formulárov. Prostredie je používateľsky jednoduché, formulár má vopred preddefinované polia aj s ich popisom. Modul umožňuje:

  • vytvoriť záznam
  • kopírovať záznam
  • opravovať záznam
  • zmazať záznam

Pred vytvorením nového záznamu je možné overiť existenciu rovnakého záznamu v datábaze a pred uložením záznamu je možná manuálna úprava podpolí 200$f a 200$g. Po potvrdení záznamu sa tento uloží priamo do databázy a je hneď k dispozícii cez katalóg aplikácie DAWINCI. Je možné nastaviť stav ukladaných záznamov a to buď ako importované - vyžaduje sa dodatočná kontrola, alebo ako aktívne - záznamy sa ukladajú priamo do databázy katalógu.

Na základe potrieb a požiadaviek zákazníkov je možné nastaviť rôzne parametre formulára.

Ukážky Retrokatalogizácie

retro0retro2retro4