Analytics

Predstavuje nástroj pre sledovanie všetkých významných parametrov návštevnosti a využívania online katalógu knižnice. Na základe výsledkov je možné si vytvoriť takmer dokonalý obraz o modeloch informačného prieskumu používateľov:

  • preferenciách hľadania,
  • využití jazykových verzií,
  • alternatívnych prístupov vyhľadávania a pod.

Analytics poskytuje detailné štatistické výstupy týkajúce sa on-line prístupov, využívanosti jednotlivých typov vyhľadávaní, kritérii, fondov, druhov výstupov. Súčasťou sú aj “TOP 10” rebríčky ne/vyhľadaných dotazov.

Analytics ponúka knižnici návod ako sa ešte viac priblížiť potrebám svojich používateľov, pomôže usmerniť akvizíciu nových titulov a optimalizovať počet exemplárov najvyhľadávanejších dokumentov.

Štatistické hľadiská je možné flexibilne dopĺňať. Celý systém je prispôsobiteľný na mieru a podmienky užívateľa na základe analýzy jeho potrieb a požiadaviek. Nastavenie štatistík je používateľsky nenáročné, v troch záložkách sa nastavia parametre výberom podmienky v roletovom menu a výberom príslušného rozsahu dátumu, ktorého formát je rovnaký pre všetky záložky..

Výhodou tohto submodulu je možnosť uloženia výsledkov štatistík v súbore XLS (excel), v ktorom sa automaticky zobrazia aj ako graf.

Submodul Analytics je voliteľnou súčasťou online katalógu knižice.

Prehľad štatistiky
Sledovaný údaj Lite Optimal Profi
Vyhodnovacované obdobie 2 mesiace 12 mesiacov 12 mesiacov
Výber vlastného časového rozsahu (ľubovoľný dátumový interval) ο ο
Počet návštevníkov ο
Všeobecné počítadlo
Podmienky hľadania
Filter pre konkrétne podmienky ο
Využívanie fondov ο
ο ο
ο
Nenájdené výsledky ο ο
ο
Zdroje prístupu ο
ο
ο
ο
ο ο
ο
ο ο
Dáta unikátne pre reláciu ο ο
ο
TOP10 štatistiky
Top10 vyhľadávaní
Top10 nenájdených výsledkov ο ο
Top10 zdrojov prístupu ο
Najvyužívanejšie fondy ο
Dáta unikátne pre reláciu ο ο

Ceny za Dawinci Analytics začínajú od 149 € bez DPH

Ukážky Analytics

prehladstatistiky

jednotlivestatistikytop10statistikygraf