Popis Online katalógu

OPAC je služba systému, ktorá umožňuje používateľom pomocou webového prehliadača (napr. Internet Explorer, Opera) prezerať, vyhľadávať a objednávať tituly knižnice. Ak je knižnica napojená na internet, potom z ktoréhokoľvek počítača na svete.

OPAC je maximálne nastaviteľný, ľahko začleniteľný do existujúcej štruktúry stránok knižnice. Používateľom ponúka intuitívne vyhľadávanie podľa jednoduchého slova alebo zloženého, voľne tvoriteľného výrazu, plnotextové vyhľadávanie a prístup k plným textom.

Online katalóg umožňuje vyhľadávať podľa knižnicou definovaných kritérií, na pomoc slúži hľadanie podľa autority, hesla, na základe výberu slova zo stromu tematických hesiel - tezauru či z tag cloud (zhluk hľadaných slov). Výsledok hľadania je možné zobraziť vo viacerých náhľadoch:

  • tabuľkovom
  • rozšírenom - ISBD
  • MARC formáte (UNIMARC/MARC21)
  • prípadne inom podľa požiadaviek knižnice

a zoradiť podľa autora, názvu, roku vydania ale aj podľa koeficientu vypožičiavanosti. Z detailného náhľadu jednotlivého záznamu je možné zistiť vypožičateľnosť jeho exemplárov a urobiť objednávku/rezerváciu/EDD požiadavku alebo zobraziť záznamy (dokumenty), ktoré boli vypožičané spoločne so zobrazovaným záznamom. Vďaka automatickému prelinkovaniu na službu Google Books je možné pre vybrané tituly zobraziť obálku a aj ukážky plného textu. Pre stály dotaz (rovnaké hľadanie opakujúce sa v určitom časovom intervale) je možné vytvoriť z hľadania RSS kanál, ktorý automaticky kontroluje novinky vo fonde vyhovujúce zadefinovanému dotazu.

Relevantné záznamy si používatelia môžu uložiť do košíka, obsah košíka uchovať, vytlačiť a/alebo poslať na ľubovoľnú emailovú adresu. Po prihlásení do klientskej časti čitateľ môže zistiť stav na svojom konte (výpožičky, vrátené knihy, stav objednaných či rezervovaných) či uložiť EDD požiadavku. O novinkách vo svojom konte sa môže nechať informovať pomocou RSS kanála.

Súčasťou OPACu sú aj webové formuláre, ktoré môžu mať viaceré funkcie:

  • registrovať záujemcov o MVS
  • umožňuje zapisovanie evidencie publikačnej činnosti alebo evidencie záverečných prác samotnými autormi
  • slúžiť pre zápis záznamov retrokatalogizácie
  • používateľom zasielať žiadanky na nákup dokumentov do knižnice a mnoho iných

Ukážky Online katalógu

opac2opac3opac4opac5opac1