Online katalóg

Popis Online katalógu

opac2OPAC je služba systému, ktorá umožňuje používateľom pomocou webového prehliadača (napr. Internet Explorer, Chrome, Mozzila Firefox) prezerať, vyhľadávať a objednávať tituly knižnice z ktoréhokoľvek počítača na svete. OPAC je maximálne nastaviteľný, ľahko začleniteľný do existujúcej štruktúry stránok knižnice. Používateľom ponúka intuitívne vyhľadávanie podľa jednoduchého slova alebo zloženého, voľne tvoriteľného výrazu, plnotextové vyhľadávanie a prístup k plným textom.

Viac...

OPAC 2.0

opac21OPAC 2.0 sa vyznačuje väčšou prístupnosťou a zameraním na používateľov a komunitu. Obsahuje viaceré funkcie, akými sú napríklad hodnotenie titulov hviezdičkami, tagovanie - teda označovanie jednotlivých záznamov kľúčovými slovami, písanie recenzií k titulom, zdieľanie záznamu (aj s obrázkom, ak k záznamu existuje) na Facebook-u.

Viac...

Analytics

prehladstatistiky

Predstavuje nástroj pre sledovanie všetkých významných parametrov návštevnosti a využívania online katalógu knižnice. nalytics poskytuje detailné štatistické výstupy týkajúce sa on-line prístupov, využívanosti jednotlivých typov vyhľadávaní, kritérii, fondov, druhov výstupov. Súčasťou sú aj “TOP 10” rebríčky ne/vyhľadaných dotazov. tatistické hľadiská je možné flexibilne dopĺňať.

Viac...

Fulltextové hľadanie

Plnotextové vyhľadávanie predstavuje nadstavbovú súčasť online katalógu. Je výsledkom snahy uchovania a evidencie plných textov (napr. EPC, bakalárskych, či diplomových a kvalifikačných prác), prípadne spracovania zaujímavých informačných prameňov. Výsledkom snaženia je tvorba informačnej bázy s dôrazom na istú tému.

Viac...

Retrokatalogizácia

retro4Modul Retrokatalogizácie je doplnkovým produktom systému DAWINCI. Slúži na rýchlu alebo jednorazovú retrokatalogizáciu / katalogizáciu záznamov cez on-line rozhranie pomocou webových formulárov. Prostredie je používateľsky jednoduché, formulár má vopred preddefinované polia aj s ich popisom, čo je výhodou napríklad v prípade, kedy zapisovateľom nie je knihovník.

Viac...

RSS kanály

rss3Služba RSS predstavuje univerzálny a dostupný spôsob periodického dodávania informácií rôzneho typu a pôvodu. Je využívaná najmä v oblasti prezentácie noviniek a aktualít. Typickým zdrojom RSS kanálov sú spravodajské servery.

V prípade AKIS je možné RSS kanály použiť pre účely periodického rešeršovania (tzv. stály dotaz), samozrejme tiež na sledovanie noviniek vo fonde a podobne.

Viac...

Linkovanie Google Books

cvtiopacGooble Books (GB) je služba, ktorú ponúka spoločnosť Google od roku 2004. Jej cieľom je umožniť vyhľadávanie knižných dokumentov a ich prezeranie v digitalizovanej forme. Od svojho vzniku Google zdigitalizoval 130 miliónov kníh, ku ktorým ponúka prístup. Na základe stupňa ochrany autorských práv je možné si v niektorých knihách prezerať a čítať vybrané strany. Plné texty kníh, ktoré nie sú chránené autorskými právami, sa dajú zdarma stiahnuť.

Viac...

Tag cloud

searchcloudPoužívateľom OPACu slúži pre jednoduchšiu orientáciu pri vyhľadávaní aj doplnok Tag cloud. Ako napovedá názov, ide o zhluk alebo mrak používateľmi OPACu najčastejšie vyhľadávaných slov (akéhokoľvek typu: názov, kľúčové slovo, rok vydania). Každé slovo je odkazom na výsledok vyhľadávania, ktorý sa k nemu viaže.

Viac...