Popis modulu Výpožičky

Modul Výpožičky je prostriedkom pre zabezpečenie automatizácie výpožičného procesu, je zameraný na činnosti súvisiace s evidenciou čitateľov a ich výpožičiek, ako sú karta čitateľa, rezervácie, upomienky, objednávky, poplatkov a služieb (tzv. účtovná kniha) a ďalších súvisiacich údajov.

Ošetruje a kontroluje všetky známe stavy v životnom cykle titulu v procese jeho požičiavania a umožňuje definovať a používať ľubovoľný počet kategórií čitateľov (študent, dôchodca, MVS...) a ich špecifické nastavenia.

Údaje do databázy čitateľov je možné zapísať do pevného alebo dynamického formulára (v Marc štruktúre). Zápis obsahuje vnútorné kontroly proti duplicite čitateľov alebo proti vynechaniu či nesprávnemu zápisu údajov. Súčasťou je aj tlač čitateľského preukazu, evidenčnej karty alebo ľubovoľnej tlačovej zostavy požadovanej knižnicou. Identifikovať čitateľov je možné na základe viacerých údajov vrátane externých identifikátorov (napr. ISIC karty) ale aj na základe identifikátora vypožičaného dokumentu. Vďaka nastaveniam v module Administrátor je sledovaných a automatizovaných mnoho úkonov ako napríklad upozorňovanie na nezaplatený registračný poplatok, nevysporiadané finančné podlžnosti, prekročenie maximálneho počtu vypožičateľných dokumentov či pokus o výpožičanie dokumentov so špeciálnym režimom. Zoznam čitateľov je zobrazovaný v prehliadači formou stĺpcov. Obsluha si môže pomocou obmedzujúcich filtrov vytvoriť prehľady a prehliadače (záložky) so stálym príkazom. Definovanej skupine čitateľov je možné poslať hromadný e-mail.

Detailný prehľad o výpožičnom konte čitateľa zabezpečuje výpožičná karta.

Každú zmenu v karte je možné tlačiť, zobrazovať alebo posielať prostredníctvom tlačových zostáv, ktoré definuje knižnica. Pre tlač výpožičných lístkov, avíz o rezerváciach, evidenčných kariet a pod. dodávame knižniciam spotrebný materiál (korešpondenčné lístky, formátovaný papier) ale aj potrebné technické vybavenie (laserové či pokladničné tlačiarne).

Finančné podlžnosti čitateľov je možné vysporiadať v submodule Poplatky a služby, ktorý slúži zároveň ako registračná pokladňa a spolu s tlačou vydáva pokladničné bloky. Viaceré poplatky účtuje systém automaticky na základe nastavení (výška poplatkov je pre jednotlivé čitateľské kategórie definovateľná), samozrejmosťou je definovanie a evidencia ľubovoľného počtu služieb s pevnou i pohyblivou cenou (poplatok za tlač, kopírovanie, používanie internetu, ale aj kávu). Samotné účtovanie môže prebiehať načítaním čiarového kódu zodpovadajúcemu príslušnej službe alebo poplatku. Prístup k evidencii účtovnej knihy má každý používateľ v samostatnom prehľadovom okne, kde je možné filtrovať zaúčtované položky na základe viacerých kritérií. Pre denne sa opakujúce prehľady sú knižniciam k dispozícii tzv. pevné štatistiky (kontrola pokladne, denná závierka pokladne, detaily účteniek a pod.)

Prehľad o upomienkach a objednávkach (žiadankách do skladu) je možné získať v rovnomennom submodule. Upozorňovať čitateľov je možné tlačením, zasielaním upomienok/objednávok na e-mail alebo automatickými sms notifikáciami. Každý čitateľ má rovnako možnosť zistiť stav na svojom konto prostredníctvom on-line katalógu (OPACu) po prihlásení do klientskej časti.

Výpožičný modul obsahuje aj časť na správu služby elektronického dodávania dokumentov. Služba je prepojená s OPACom, pomocou ktorého môžu používalia zadávať svoje požiadavky a vo svojom čitateľskom konte si môžu sťahovať knižnicou vystavené elektronické dokukenty.

Ukážky Výpožičného modulu

vypozicky7vypozicky2vypozicky4vypozicky5vypozicky6