Modul OAI-PMH

Komponent OAI-PMH ponúka databázové rozhranie pre poskytovanie metadát tretím stranám, tzv. sprístupňovanie obsahu klientom cez Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) protokol.

Samotný klient je konfigurovateľný a otvorený smerom dovnútra ako aj von. To znamená, že je pomocou neho možné vytvoriť OAI-PMH rozhranie pre ľubovoľné úložiská a rovnako získavať dáta z iných úložísk.

Implementácia OAI-PMH providera striktne oddeľuje vrstvu, ktorá implementuje špecifikáciu OAI-PMH od vrstvy, ktorá zabezpečuje prístup k dátam v úložisku - repozitári. Táto architektúra dovoľuje implementovaním špecifického konektora vystavať OAI-PMH protokol nad ľubovoľným repozitárom. Výhodou je implementácia flexibilného rozhrania na poskytovanie metadát z repozitára iným systémom.

Cieľom OAI je poskytnúť používateľom on-line prístup k dokumentom v digitálnej forme v internetovom prostredí. Rozvíja a podporuje štandardy, ktoré uľahčujú efektívne vyhľadávanie obsahu prehľadávaním OAI archívu. Samotný klient poskytuje priestor pre archiváciu a interpretáciu metadát a rovnako klientské rozhranie pre využívanie týchto metadát ich pravidelným prijímaním (zbieraním) a ich následným poskytovaním  ako služieb s pridanou hodnotou.