Modul Objednávky

Submodul Objednávky zabezpečuje celý proces objednávania dokumentov do knižnice od vytvorenia zoznamu žiadaných titulov, cez dotiahnutie dodávateľa, označenie počtu kusov až po tlač tejto tlačovej zostavy. Údaje do objednávky sa zapisujú do MARC formulárov. Pre jednotlivé špecifické prípady je možné v systéme vytvoriť scenáre (formulár s prispôsobenými poliami). Na základe údajov v prehliadači (obr. č. 1) si môže každý používateľ vytvoriť vlastné prehľadové okná.

Objednávanie do knižnice je veľmi jednoduché a postačuje k nemu jednoduchý záznam v katalógu, ktorý sa neskôr po obdržaní titulu do knižnice doplní. Kým nie je dokument v knižnici, je záznam v stave "mimo katalóg", nemá žiadne prírastky a nie je možné ho nájsť cez online katalóg (OPAC). Nachádza sa ale v rovnakej databáze ako zvyšok fondu, takže ho nie je potrebné prenášať z akvizície (ako v systémoch ISIS, Smartlib a pod.)

Postup po vytvorení základného záznamu je nasledovný:

  • záznamu alebo záznamom, ktoré sú súčasťou objednávky sa naplánuju počty kusov a priradia sa k jednotlivým lokáciam
  • vyberie sa dodávateľ z databázy
  • vyplnia sa základné údaje o objednávke (vrátane dodacej lehoty)
  • tlačová zostava vygeneruje objednávku (vzhľad je možné vytvoriť podľa predstáv zákazníka), ktorú je možné poslať poštou alebo e-mailom.

Systém zároveň eviduje objednávku ako poslanú. Na základe vyplneného údaju o dodacej dobe sám upozorní na nutnosť nedodanú objednávku urgovať a ponúkne tlač urgencie. Po vytlačení eviduje systém objednávku ako urgovanú. Po obdržaní objednávky systém objednávku nastaví do stavu vybavená a následne ponúkne možnosť objednávku archivovať.

Ukážky submodulu Objednávky

objednavkyobjednavky2objednavky3