Modul Holdingy

Submodul pre správu holdingov zobrazuje prehľad všetkých prírastkov v databáze. Poskytuje všetky informácie o ich počte, stave a ďalších údajoch. Údaje o holdingoch sú zapísané v MARC štruktúre. Vďaka systému stĺpcov, stálych filtrov a prehliadačov, má obsluha možnosť si vytvárať vlastné prehľady. Každý holding obsahuje väzbu na bibliografický záznam a môže obsahovať väzby aj na iné submoduly.

V submodule Holdingy sa riešia okrem vytvárania nových prírastkov aj hromadné zmeny zaradenia (zmena lokácie, zmena ceny a niektorých iných údajov). Knižnica tu môže vykonávať automatizovanú revíziu a následné úbytkovanie.

K dispozícii sú všetky potrebné tlačové zostavy a štatistické prehľady (prírastkový zoznam, úbytkový zoznam, protokol o revízii a pod.) upravené podľa jej potrieb. Súčasťou je aj tlač čiarových kódov (rôzne druhy), pre tlač ktorých knižniciam dodávame samolepiace štítky. Tlačiť čiarové kódy je možné na ľubovoľnej tlačiarni. Submodul obsahuje funkcie týkajúce sa správy holdingov:

  • zmena údajov: lokácia, tematická skupina, cena a pod.
  • úbytkovanie,
  • (hromadná) zmena príslušnosti k bibliografickému záznamu,
  • hromadná zmena údajov, hromadné úbytkovanie
  • mazanie záznamov o prírastkoch,
  • revízia,
  • zmenu stavu prírastkov, blokovanie
  • export/import
  • vyhľadávanie,
  • tlač čiarových kódov, štatistík, zoznamov a pod.

Ukážky submodulu Holdingy

holdingyholdingy2holdingy3