Modul Faktúry a dodávky

Modul Faktúry zabezpečuje ekonomickú evidenciu nadobudnutých dokumentov. Údaje o dodávkach sa zapisujú do MARC štruktúry. Pre zápis údajov je možné využiť predpripravené scenáre polí a podpolí. Vytvorenie faktúry (záznamu o dodávke) môže byť jedným z akvizičných stavov (Objednávka - Faktúra - Prírastkovanie).

Od vytvorenia faktúry až po jej vybavenie (zaprírastkovanie) je každá označená niektorým z procesných stavov. Na základe týchto stavov je možné faktúry - pre lepší prehľad a prístup k nim - triediť a usporadúvať (Prehliadače - Záložky obr.č.1.). Systém uchováva faktúry, ktoré obsahujú všetky potrebné ekonomické informácie:

  • systémové číslo,
  • evidenčné číslo,
  • cena,
  • zľava,
  • spôsob nadobudnutia,
  • dátum vystavenia/zaplatenia
  • ďalšie

K uvedeným údajom je možné pridať a sledovať akékoľvek iné údaje, ktoré knižnica potrebuje. Faktúry je možné ľahko prehliadať a usporadúvať podľa ľubovoľných kritérií. Takto jednoducho a rýchlo je možné získať prehľad o počtoch faktúr napríklad od jednotlivých dodávateľov, za určité časové obdobie alebo podľa spôsobu nadobudnutia či iných údajov. Z často sa opakujúcich dotazov je možné vyrobiť stály prehliadač, ktorý obsahuje vždy aktuálne údaje.

Nad údajmi faktúr je možné robiť štatistiky a prehľady, ktoré je možné tlačiť, uložiť do PDF a/alebo posielať e-mailom. Vďaka flexibilnému programovaciemu jazyku vieme pre potreby knižnice pripraviť ľubovoľný výstup.

Ukážky submodulu Faktúr a dodávok

fakturyfaktury2faktury3faktury4