Modul Evidencia publikačnej činnosti

Systém DAWINCI umožňuje zaznamenávať a vyhodnocovať záznamy Evidencie publikačnej činnosti (EPČ). Evidencia je súčasťou systému, nejde o samostatný modul. Záznamy je možné jednoducho pridávať pomocou formulárov s preddefinovanými poliami a podpoliami pre jednotlivé typy dokumentov. Záznamy je možné v dávkach odosielať do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ), riadenej CVTI SR.

Záznamy je možné vzájomne preväzovať a vytvárať tak v katalógu logické odkazy. K bibliografickým záznamom je možné pridávať aj multimediálne dokumenty. Napríklad: k záznamu zborníka z konferencie je možné pridať odkaz na oficiálnu internetovú stránku konferencie, alebo k príspevku v zborníku je možné pripojiť aj plný text v ľubovoľnom textovom dokumente a tento text následne aj plnotextovo prehľadávať.

Čitatelia ale i autori majú možnosť sledovať záznamy a dokumenty v OPAC-u (On-line katalógu), kde sa nové záznamy pridávajú v reálnom čase. V OPAC-u je možné prehliadať aj pripojené súbory, príp. ich sťahovať do počítača.

Pomocou systému je možné detailne sledovať a aktivitu podľa rôznych kritérií (podľa požiadaviek univerzity) aj vyhodnocovať - tlačiť alebo posielať e-mailom.

Ďalšou z možností zápisu nových záznamov publikačej činnosti je ich vkladanie pomocou webového formulára. Samotní autori tak môžu takýmto zapísaním prispieť k urýchleniu bibliografického spracovania. Webové formuláre sú dostupné po prihlásení autora alebo osoby zodpovednej za zápis. V intuitívnom používateľskom prostredí je po výbere typu zapisovanej práce autorovi dostupný formulár, do ktorého zapíše alebo vyberie údaje z ponuky. Po uložení je záznam posúdený a kontrolovaný pracovníkmi knižnice a podľa správnosti/úplnosti je vrátený na dopracovanie alebo uložený do databázy. O priebehu kontroly je autor informovaný vo svojom konte. Samotný autor si po prihlásení môže kedykoľvek nechať vygenerovať potrebné štatistiky a/alebo výstupy.

Rovnaký princíp zápisu pomocou webových formulárov je využívaný aj pri zbere záverečných prác.

Ukážky evidencie publikačnej činnosti

epcformularepcformular2epcformular3