Modul Dodávatelia

Modul predstavuje databázu dodávateľov a iných partnerov knižnice. Pracuje na podobnom systéme ako Autority, kedy stačí vytvoriť záznam konkrétneho dodávateľa v systéme len raz a ktorý sa neskôr len dotiahne do formulárov objednávok alebo faktúr.

Údaje o dodávateľoch sa zapisujú do formulárov s MARC štruktúrou. Pre zápis je možné vytvoriť niektorý z predpripravených vstupných scenárov. Štruktúru je možné kedykoľvek upraviť/doplniť podľa potrieb knižnice, tak aby mohla zapísať akýkoľvek údaj. Obsahuje všetky potrebné údaje:

  • názov spoločnosti
  • sídlo (p.o.box, ulica, mesto, psč, štát)
  • kontakty
  • údaje o kontaktných osobách
  • bankové spojenie
  • poznámky a pod.

Vďaka adresáru dodávateľov je možné plne zautomatizovať proces objednávania/urgencie dokumentov, pretože výber dodávateľa do objednávky sa vykonáva vrámci systému, používateľ (knihovník) vidí výsledok tohto deja na vytlačenej objednávke v podobe adresy a kontaktov vybraného dodávateľa.

Ukážky submodulu Dodávatelia

dodavateliadodavatelia2dodavatelia3