Modul Administrátor

Modul slúži na administráciu databáz a umožňuje nastavenia a údržbu systému. Všeobecne sa funkcie v tomto module dajú rozdeliť do troch základných skupín:

Funkcie pre prácu s databázami

  • možnosť vytvárať nové databázy, testovať, upravovať, optimalizovať a pod.

Funkcie pre nastavenie parametrov používateľa

  • nastavenie prístupu používateľov (knihovníkov) k dátam. Pomocou vytvorenia používateľských skupín tak detailne špecifikovať ich používateľské práva, nielen zabezpečenie proti neoprávnenému prístupu (prístupové mená a heslá), ale aj vlastné kritériá používania pre každú používateľskú skupinu, a to až na úroveň jednotlivých funkcií.
  • nastavenia skupín čitateľov a k nim detailné nastavenia (zápisné, výpožičná doba, poplatky, obmedzenia a pod.)

Funkcie pre nastavenie parametrov systému

  • spôsob tvorby a ceny upomienok, výpožičné doby, sviatky, poplatky, služby..., a nastavenie generátorov identifikátorov
  • možnosť upravovať formáty pre zápis údajov rôznych typov (pridávať polia a podpolia do štruktúr pre zápis). 

Modul Administrátor monitoruje všetky akcie vykonávané v systéme a zobrazuje ich podľa rôznych kritérií - tzv. audit (napr. štatistiky výkonov a i.). Zabezpečuje aj Import a Export nastavení a čitateľov.

Ukážky modulu Administrátor

administrator3administrator2administrator1