Technológia RFID

Systém rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID) podstatne urýchľuje všetky operácie s položkami fondu. Či už ide o možnosť vypožičania, či vrátenia viacerých položiek súčasne, a to ako pri výpožičnom pulte personálom knižnice, tak i samotným čitateľom prostredníctvom samoobslužnej stanice, alebo možnosť vykonávať revíziu, vyhľadávanie položiek, kontrolu správneho radenia položiek či zjednodušeného vracania do políc pomocou ručného knižničného asistenta. Okrem uvedených funkcií slúži aj ako systém ochrany knižného fondu vďaka bezpečnostnému prvku obsiahnutom v RFID čipe.

Nevyhnutný základ systému pre ochranu fondu a urýchlenie výpožičiek a príjmu položiek knižného fondu tvorí RFID čip, pracovná stanica pre personál (slúži i na prevod dát z čiarového kódu na RFID čip) a detekčné brány. Celý systém je možné dodatočne doplniť napríklad o ručného asistenta, ktorý je výborným pomocníkom pri práci s položkami fondu na policiach. Revízia fondu, vyhľadávanie položiek, ich radenie a veľa ďalších úkonov je s jeho pomocou urobených v priebehu niekoľkých minút.

Jednotlivé komponenty použité v projekte

RFID čip
Predstavuje episovateľný štítok podľa normy ISO na identifikáciu a sledovanie dokumentov. Informácie o položke sú uložené v pamäťovom čipe. Priamo v štítku je uložený bezpečnostný štatút. Vylučuje nutnosť "priamej viditeľnosti" pri spracovaní materiálov.

Detekčné brány - budú umiestené pri východe z knižnice. Brány je možné inštalovať priamo do podlahy a prepojovací kábel kryť prahovou lištou, alebo viesť podpovrchovo, prípadne zvoliť umiestenie systému na samonosnú základovú dosku. K tomu patria i špecificky uspôsobená zvuková a svetelná signalizácia, ktorá presne identifikuje používateľa, ktorý poplašný signál vyvolal. Zariadenie je možné dovybaviť hlasovou signalizáciou, kde je možné si okrem štandardnej signalizácie ako jej doplnok nahrať bezpečnostné hlásenie vlastnými slovami. Ku znakom vylepšeného vybavenia patrí priehľadné a jednoducho čitateľné počítadlo návštevníkov. Svojou šírkou spĺňa požiadavky na zaistenie bezbariérového prístup pre vozičkárov.

Pracovná stanica pre personál - zlepšuje efektivitu a ergonómiu pracoviska. Spracúva položky s čiarovým kódom a štítkami RFID. Spolupracuje s počítačom, skenerom a tlačiarňou na výdajnom pulte. Funguje ako výpožičná stanica alebo stanica pre programovanie rádiofrekvenčných čipov. Môže aktivovať alebo deaktivovať viacej položiek súčasne.

Digitálny knižničný asistent - vykonáva bežné úkony týkajúce sa čítania z políc, vracania do políc, triedenia, vyhľadávania, odstraňovania chybne zaradených položiek a hľadanie výnimiek. Je možné ho použiť na snímanie bezpečnostného štatútu položiek v prípade alarmu. Súčasne vykonáva snímanie z políc, vyhľadávanie a snímanie inventára. Je možné do neho uložiť informácie o viac ako milióne položiek.

Samoobslužný systém - spája moderný vzhľad, dynamický a inteligentný dizajn. Prináša väčšie súkromie čitateľov, rýchlejšie vybavenie. Zlepšuje inventúru. Znižuje mzdové náklady, opakované straty. Spojenie dizajnu s jednoducho ovládateľnou dotykovou obrazovkou i postupnými inštrukciami sú zárukou úspešného použitia na prvý pokus. Môže byť inštalovaný v nábytku knižnice alebo v ponúkanej voľne stojacej skrini, ktorú je možné objednať v rôznych farbách pre doplnenie interiéru knižnice.