Technológia EM

EM systém je založený na elektromagnetickom princípe. Skladá sa z dvoch základných prvkov. Prvým sú ochranné prvky (pásky), ktoré sú riešené tak, aby ich bolo veľmi ťažké nájsť a odstrániť. Pásky je možné aktivovať a deaktivovať podľa potreby, ich výkon sa časom neznižuje. Pri použití systému s páskami dochádza až k 92% zníženiu stratovosti knižničného fondu.

Pre jednoduchú aplikáciu pások je možné si obstarať poloautomatický páskovací stroj, ktorý až 6x urýchľuje vkladanie pások do médií, oproti štandardnému ručnému vkladaniu, čím sa znižujú mzdové náklady, s týmto úkonom spojené. Tento stroj je možné si pre počiatočné vkladanie pások aj prenajať.

Druhým prvkom sú detekčné jednotky (brány), umiestnené pri každom východe z knižnice. Aktivované pásky pri priechode detekčnými bránami vyvolajú vizuálny a zvukový poplach.

  • brány je možné napojiť na akékoľvek ďalšie zariadenie (hlasový alarm, vchodové dvere alebo turnikety, videokamera, automatický zámok, atď.), sú k tomu už prispôsobené,
  • každý systém brán je vybavený počítadlom priechodov a poplachov,
  • brány môžu byť dodané na základnej doske - jednoduchá demontáž v prípade nutnosti systém premiestniť alebo je možné ich montovať priamo do podlahy,
  • systém brán je vybavený autodiagnostickým programom - sám upozorní na prípadnú poruchu systému,
  • vybrané aktivačné a deaktivačné prístroje sú vybavené svetelnou kontrolkou pre zistenie, či je zabezpečená kniha aktívna alebo nie.

Celý systém môže byť doplnený o samooblužný pult, zaisťujúci samoobslužnú prevádzku v knižniciach, automatizáciu úkonov spojených s výdajom a príjmom dokumentov.

Jednotlivé komponenty použité v projekte

Bezpečnostné pásky sú špeciálne vyvinuté tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám knižníc. Nie sú uložené pod nálepkou s čiarovým kódom ani v záložkách pre knižné karty, ale sú skryté v chrbte kníh, takže sa nedajú objaviť ani odstrániť. Vďaka svojej dĺžke sú maximálne funkčné a detekčnému systému poskytujú signál optimálnej intenzity. Aktovka, batoh odev ani ľudské telo ich nedokážu zacloniť. Falošné poplachy sú vylúčené, pretože zabezpečovacie pásky je možné stopercentne deaktivovať. Po vrátení sa kompletne reaktivujú na pôvodnú intenzitu signálu a zaisťujú tak absolútnu spoľahlivosť. Pri rovnako dobrej intenzite signálu zabezpečovacích pások je ochranný účinok zaručený po celú dobu životnosti kníh. Všetky zabezpečovacie pásky sú certifikované podľa ISO 9000 - ručiteľa najvyššej akosti.

Detekčné brány - budú umiestnené pri vstupe do knižnice v priestore schodiska. Súčasťou ich dodávky je základová doska, takže nebude nutné narušiť súčasnú podlahu a brány budú jednoducho premiestňovateľné, pre prípad potreby ich v budúcnosti premiestniť. Na bránach je možné nastaviť výšku detekčnej zóny, takže sa jednoducho prispôsobia používateľom. K tomu patrí i špecificky prispôsobená zvuková a svetelná signalizácia, ktorá presne identifikuje používateľa, ktorý poplašný signál vyvolal. Zariadenie je možné dovybaviť hlasovou signalizáciou, kde je možné si okrem štandardnej signalizácie ako jej doplnok nahrať bezpečnostné hlásenie vlastnými slovami. K znakom vylepšeného vybavenia patrí prehľadné a jednoducho čitateľné počítadlo návštevníkov. Svojou šírkou spĺňa požiadavky na zaistenie bezbariérového prístupu pre vozíčkarov.

Kombinovaný de/aktivátor - umožňuje rýchle vydanie a vrátenie knižničných médií. Inštaluje se do jednej roviny s výpožičným pultom, alebo môže byť použitý ako voľne stojaci na výpožičnom pulte. Pre používateľa je obsluha veľmi jednoduchá:

  • požadovaný postup "deaktivácie" alebo "reaktivácie" sa nastaví klopeným spínačom
  • kniha sa posúva pozdĺž prístroja, postup sa spustí optickým senzorom
  • akustický signál potvrdí vykonanie operácie