Knižnično-informačný systém DAWINCI

DAWINCI je moderný knižnično-informačný systém, ktorý integruje najnovšie prvky z oblasti serverových aplikácií, databázových systémov, dokumentového manažmentu a v spojení s poznatkami a skúsenosťami našich zákazníkov ich pretavuje do komplexného multimediálneho knižničného a informačného systému.

Dôvody prečo si vybrať náš knižnično-informačný systém

DAWINCI automatizuje a zefektívňuje všetky informačné toky a procesy knižnice! 

Je vyvinutý na základe niekoľkoročnej spolupráce s odbornými pracovníkmi knižníc a testovaný v reálnej praxi.

Systém je efektívnym riešením pre každý typ knižnice a vďaka jeho flexibilnosti nasaditeľný za každých podmienok pri zaujímavých cenách.

DAWINCI je slovenský produkt!

Je vyvíjaný slovenskou firmou a pracujú na ňom slovenskí programátori. Jeho vývoj, úpravy a ďalšie smerovanie sú preto v našich rukách a vy sa na ňom môžete podieľať!

Systém je predávaný v celku!

Náš systém predávame klinetom bez skrytých poplatkov a ohľadu na počet záznamov. U nás po čase nemusíte dokúpiť žiaden zo základných modulov alebo funkčných súčastí (napr. modul revízie, analytický popis, či tlač čiarových kódov).

Neobmedzená podpora!

S klientami sme v neustálom kontakte. Vážime si dôveru, s ktorou s nami konzultujú svoje potreby. Vieme, že knižnica je živý organizmus vystavený rôznym vplyvom, a preto počet otázok ani požiadaviek na podporu u nás nie je obmedzený!

Neustály vývoj!

Klientom pravidelne prinášame nové verzie a vylepšenia, v ktorých sú pretavené aj ich požiadavky. Pri našom systéme má každá knižnica istotu, že v olasti knižnično-informačného systému nezostane namieste, ale bude neustále napredovať.

 

Zmeny v najnovšej verzii

Verzia 4.3.20

Zmeny v module Katalóg

 • konverzia formátov (MARC21, UNIMARC) pri exporte a importe autorít
 • prenos autoritných záhlaví typu 190 (konspekt) do biblio (072)
 • opravy usporiadavania v prehliadači
 • úpravy a vylepšenie Z39.50 klienta - paralelizácia dotazovania - začlenenie do OPAC
 • implementácia RIV 2013 a RIV 2014 (EPČ v ČR)
 • podpora pre špecifické hľadania v databáze WOK na úrovni jadra (pre CREPČ)
 • OAI server - vylepšenia a podpora holdingov
 • OAI klient - vylepšenia
 • podpora exportu do XLS (Excel) v jadre
 • podpora MESH v Marc21
 • vylepšenia konverzie M21 -> UNIMARC, ale hlavne UNIMARC -> MARC21
 • vylepšenia rozpoznávania čiarového kódu
 • podpora ďalších záhlaví a podpolí v strome deskriptorov
 • opravy hľadania niektorých systémových polí (TITLECOUNT, BORROWCOUNT)
 • podpory ďalších znakových sád v konverzii a transliterácii
 • úpravy jadra CREPC
 • úpravy jadra CRZP
 • úpravy jadra ANTIPLAG

Zmeny v module Výpožičky

 • SIP2 server - rozšírenia a podpora rezervácii
 • rozšírenie zoznamu podporovaných čítačiek ČK a typov kariet (Mifare, Desfire, karta Bratislavčana)
 • podpora neštandardných čiarových kódov vo všetkých funkciach
 • úpravy rezervácii - spresnenie vyhľadávania
 • vylepšenia rozpoznávania čiarového kódu