Knižnično-informačný systém DAWINCI

DAWINCI je moderný knižnično-informačný systém, ktorý integruje najnovšie prvky z oblasti serverových aplikácií, databázových systémov, dokumentového manažmentu a v spojení s poznatkami a skúsenosťami našich zákazníkov ich pretavuje do komplexného multimediálneho knižničného a informačného systému.

Dôvody prečo si vybrať náš knižnično-informačný systém

DAWINCI automatizuje a zefektívňuje všetky informačné toky a procesy knižnice! 

Je vyvinutý na základe niekoľkoročnej spolupráce s odbornými pracovníkmi knižníc a testovaný v reálnej praxi.

Systém je efektívnym riešením pre každý typ knižnice a vďaka jeho flexibilnosti nasaditeľný za každých podmienok pri zaujímavých cenách.

DAWINCI je slovenský produkt!

Je vyvíjaný slovenskou firmou a pracujú na ňom slovenskí programátori. Jeho vývoj, úpravy a ďalšie smerovanie sú preto v našich rukách a vy sa na ňom môžete podieľať!

Systém je predávaný v celku!

Náš systém predávame klinetom bez skrytých poplatkov a ohľadu na počet záznamov. U nás po čase nemusíte dokúpiť žiaden zo základných modulov alebo funkčných súčastí (napr. modul revízie, analytický popis, či tlač čiarových kódov).

Neobmedzená podpora!

S klientami sme v neustálom kontakte. Vážime si dôveru, s ktorou s nami konzultujú svoje potreby. Vieme, že knižnica je živý organizmus vystavený rôznym vplyvom, a preto počet otázok ani požiadaviek na podporu u nás nie je obmedzený!

Neustály vývoj!

Klientom pravidelne prinášame nové verzie a vylepšenia, v ktorých sú pretavené aj ich požiadavky. Pri našom systéme má každá knižnica istotu, že v olasti knižnično-informačného systému nezostane namieste, ale bude neustále napredovať.

 

Zmeny v najnovšej verzii

Verzia 4.3.31

Zmeny v module Katalóg z 29.11.2015

 • bolo zmenené usporiadanie záložiek pri editácii záznamu pre Marc21 verziu
 • modifikovaná základná hlavička MARC zaznamu - pole 000 (záhlavie) .. koncovka 450<medzera><medzera> zmenená na 45000
 • drobné úpravy konverzie M21->UNIMARC
 • z3950 klient - oddelenie ukladania nastavení vybraných zdrojov v oknách pre BIBLIO a AUTORITY

Zmeny v module Výpožičky z 29.11.2015

 • do hlášok o tom, že titul mal čitateľ požičaný pribudol DÁTUM
 • pribudla ochrana na otvorenie karty cez výpožičku, ktorá nepatrí do lokačnej skupiny nastavenej na danom počítači
 • úprava - pri manupilácii s výpožičkou sa zohľadňuje aktuálny stav rezervácii .. teda pri otvoreni konta sa záznamy označia, ak je na ne rezervácia .. ale aj ODZNAČIA, ak na ne už rezervácia NIE JE (toto odznačovanie nebolo a ak bol titul označený, už nikdy nebol odznačený)
 • oprava chyby prideľovania exemplárov na rezerváciu - nesprávny test na lokáciu za istých podmienok umožnil pripraviť čitateľovi exemplár z lokácie, ktorú by si v normálnom prípade vôbec nemohol požičať
 • boli pridané systémové účty pre E-booky (-33, -34 a -35 - požičanie, notifikácia, archív)
 • pridané logovanie chýb pre NCIP server
 • pridaná ochrana na lokáciu oddelenia pri funkcii vrátenia titulu cez self-check (SIP2 server)