InfoGate - súborný katalóg

Infogate je súborný katalóg slovenských knižníc, ktorý bol spustený do pilotnej prevádzky v roku 2013 na adrese www.infogate.sk a aktuálna verzia od 25.4.2017. 

Infogate bol navrhnutý, implementovaný a je prevádzkovaný výhradne našou spoločnosťou.  

Súborný katalóg predstavuje jednotné vyhľadávacie prostredie vo viac ako 1 500 000 bibliografických záznamoch slovenských knižníc. Denne pribúdajú do databázy nové záznamy a vo výsledku vyhľadávania sú deduplikované. Okrem plnotextového a rozšíreného hľadania je možné využívať fazetové zjemňovanie. Čitateľ sa ľahko zorientuje, v ktorej knižnici sa ním hľadaný titul nachádza a zistí jeho dostupnosť v materskom online katalógu danej knižnice. Inšpiráciou pri hľadaní mu budú hodnotenia alebo komentáre iných čitateľov, ako aj externé recenzie na titul. 

Do projektu InfoGate sa môže zapojiť každá knižnica. Radi privítame všetky knižnice, ktoré majú záujem zdieľať svoje záznamy na vyššej úrovni, bez ohľadu na používaný knižnično-informačný systém. Účasť v katalógu InfoGate je bezplatná.

Jedinečnosť súborného katalógu InfoGate spočíva v niekoľkých bodoch:

 • InfoGate predstavuje jedno vyhľadávacie rozhranie nad záznamami viacerých knižníc.
 • Všetky záznamy, ktoré sa v databáze nachádzajú sú vo výsledku hľadania deduplikované. Rovnaký záznam o titule, ktorý je v každej zo zúčastnených knižníc, bude zobrazený iba raz. Deduplikované sú všetky záznamy, ktoré spĺňajú určité kritéria. To znamená, že v súbornom zázname sa nachádzajú "pod jedným záznamom" všetky tituly, ktoré majú spoločné názvové či autorské údaje. 
 • Z jednotlivého záznamu sa čitateľ dostane spätne do záznamu v materskom online katalógu danej knižnice (tzv. OPACu), kde uvidí dostupnosť a môže uskutočniť ďalšie akcie pre získanie titulu.
 • InfoGate počíta s pokročilými funkciami ako sú:
  • hodnotenie hviezdičkami,
  • komentovanie titulov
  • zobrazovanie, pridávanie, úprava anotácii
  • zdieľanie na sociálnych sieťach,
  • zobrazovanie obálok kníh,
  • evidencia čitateľských aktivít
  • evidencia vlastníctva
  • vypožičiavanie
 • do súborného katalógu sa pridávajú nové alebo upravené záznamy v pravidelných intervaloch (24 hodín), takže je stále aktuálny.

Možnosti InfoGate sú širšie – zo súborného katalógu je možné robiť súbežne menšie vyhľadávacie prostredia, napríklad pre knižnice z rovnakého regiónu, mesta, alebo jednotnú bránu akademických knižníc. 

Cieľom našej spoločnosti je pripojiť dáta ďalších knižníc, a to bez ohľadu na používaný knižnično-informačný systém, rozvíjať funkcionalitu katalógu a zvýšiť povedomie o jeho existencii medzi používateľmi.

Knižnici pritom nevznikajú ŽIADNE úvodné ani prevádzkové náklady. Celý projekt je ošetrený zmluvou medzi jednotlivými knižnicami a spoločnosťou SVOP, spol. s r.o.