GREYLIB - Systém pre správu sivej literatúry

GREYLib je webový nástroj pre spracovanie, uchovávanie a sprístupňovanie záznamov sivej literatúry. Predstavuje bezpečné úložisko metadát a plných textov. Pre zápis bibliografických údajov využíva prehľadné formuláre s možnosťami detailného zápisu popisných údajov vrátane analytického rozpisu, abstraktov a predmetu. V databáze je možné vyhľadávať viacerými spôsobmi vrátane prechádzania záznamov a fazetového zjemňovania. Spolupráca s inými systémami je zabezpečená širokými možnosťami exportu do viacerých formátov. 

1441050711 cloud network signGREYLIB je štrukturovaný pre zápis viacerých entít. Evidovať je tak možné autorov, inštitúcie, dokumenty (články aj zdrojové dokumenty), konferencie, vydavateľov, vedné oblasti a pod. Všetky entity je možné jednoducho vzájomne prepájať a medzi entitami a aj v rámci nich budovať vzájomné vzťahy, väzby a prepojenia. 

1441049264 cloud arrow upBibliografické údaje o dokumentoch sivej literatúry je možné zapisovať do pripravených formulárov na základe ich typu. Jednotlivé údaje sú zaradené do skupín a ich zápis je prehľadný. Na pomoc slúžia našepkávače, indexy, kódovníky a ďalšie nástroje, ktoré uľahčujú a automatizujú celý proces spracovania. K jednotlivým záznamom je možné pripájať a neskôr zobrazovať súbory rôznych medialít (text, obrázok, video a pod.).

 

1441049266 cloud magnifierVyhľadávanie záznamov je v GREYLIBe riešené niekoľkými úrovňami. V záznamoch je možné listovať na základe výberu začiatočného písmena z názvov dokumentov, inštitúcií, autorov alebo akcií. Jednoduché hľadanie ponúka plnotextové prehľadávanie záznamov a rozšírené hľadanie výber vyhľadávacích kritérií s možnosťou ich kombinácie pomocou boolových operátorov. Výsledný zoznam je možné filtrovať fazetovým zjemňovaním.


1441049254 cloud usersOkrem vyhľadávania záznamov ponúka GREYLIB viacúrovňové prehľady o autoroch a spoluautoroch dokumentov. Rôzne pohľady na záznamy ponúknu prehľad o autorových pracoviskách, inštitúciach, pod ktorými dokumenty publikoval a rovnako aj akciách, ku ktorým sa dokumenty viažu.