CREUČ - Centrálny register umeleckej činnosti

Po úspešnom spustení projektu Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti prišla s myšlienkou evidencie umeleckej činnosti aj umelecká akademická obec. Na základe podnetu Vysokej školy výtvarných umení v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií  SR a po príprave podkladov pre spracovanie umeleckej činnosti vznikol v roku 2008 Centrálny register evidencie umeleckej činnosti.

Hlavným cieľom projektu bola registrácia umeleckej činnosti, teda verejne prístupných umeleckých diel, umeleckých výkonov a ohlasov na tieto diela alebo výkony. Bolo spustené rozhranie podobné rozhraniu Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti pre zápis minimálneho bibliografického záznamu umeleckej činnosti a pre kontrolu odovzdaných záznamov s možnosťou navrhovania úprav pre poverené osoby.

Pre zber záznamov boli vytvorené dva formuláre stanovené Ministerstvom školstva SR, z ktorých jeden slúžil pre zápis zverejneného umeleckého diela a druhý pre zápis zverejneného podujatia (umeleckého výkonu) ak boli prístupné verejnosti. Ohlasy na zverejnenú umeleckú činnosť sa evidovali v rámci Centrálneho registra publikačnej činnosti.

Cieľom a výsledkom projektu sú:

  • prezentácia umeleckej aktivity vysokej školy, fakulty, katedry, pracoviska a autora,
  • získanie prehľadu o profile a výkonnosti pedagogického pracoviska a zamestnancov,
  • získanie objektívnych podkladov na mapovanie a riadenie umeleckej činnosti.

Vysoké školy zabezpečujú spracovanie prehľadov o publikačnej a umeleckej činnosti pre rozpis dotácie zo strany Ministerstva školstva SR, pre potreby akreditácie a evaluácie Akreditačnou komisiou vlády SR.

Portál Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti je súčasťou portálu Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti a nachádza sa na adrese cms.crepc.sk/creuc.aspx.