Verzia 4.3.31

Zmeny v module Katalóg z 29.11.2015

 • bolo zmenené usporiadanie záložiek pri editácii záznamu pre Marc21 verziu
 • modifikovaná základná hlavička MARC zaznamu - pole 000 (záhlavie) .. koncovka 450<medzera><medzera> zmenená na 45000
 • drobné úpravy konverzie M21->UNIMARC
 • z3950 klient - oddelenie ukladania nastavení vybraných zdrojov v oknách pre BIBLIO a AUTORITY

Zmeny v module Výpožičky z 29.11.2015

 • do hlášok o tom, že titul mal čitateľ požičaný pribudol DÁTUM
 • pribudla ochrana na otvorenie karty cez výpožičku, ktorá nepatrí do lokačnej skupiny nastavenej na danom počítači
 • úprava - pri manupilácii s výpožičkou sa zohľadňuje aktuálny stav rezervácii .. teda pri otvoreni konta sa záznamy označia, ak je na ne rezervácia .. ale aj ODZNAČIA, ak na ne už rezervácia NIE JE (toto odznačovanie nebolo a ak bol titul označený, už nikdy nebol odznačený)
 • oprava chyby prideľovania exemplárov na rezerváciu - nesprávny test na lokáciu za istých podmienok umožnil pripraviť čitateľovi exemplár z lokácie, ktorú by si v normálnom prípade vôbec nemohol požičať
 • boli pridané systémové účty pre E-booky (-33, -34 a -35 - požičanie, notifikácia, archív)
 • pridané logovanie chýb pre NCIP server
 • pridaná ochrana na lokáciu oddelenia pri funkcii vrátenia titulu cez self-check (SIP2 server)