Verzia 4.3.20

Zmeny v module Katalóg

 • konverzia formátov (MARC21, UNIMARC) pri exporte a importe autorít
 • prenos autoritných záhlaví typu 190 (konspekt) do biblio (072)
 • opravy usporiadavania v prehliadači
 • úpravy a vylepšenie Z39.50 klienta - paralelizácia dotazovania - začlenenie do OPAC
 • implementácia RIV 2013 a RIV 2014 (EPČ v ČR)
 • podpora pre špecifické hľadania v databáze WOK na úrovni jadra (pre CREPČ)
 • OAI server - vylepšenia a podpora holdingov
 • OAI klient - vylepšenia
 • podpora exportu do XLS (Excel) v jadre
 • podpora MESH v Marc21
 • vylepšenia konverzie M21 -> UNIMARC, ale hlavne UNIMARC -> MARC21
 • vylepšenia rozpoznávania čiarového kódu
 • podpora ďalších záhlaví a podpolí v strome deskriptorov
 • opravy hľadania niektorých systémových polí (TITLECOUNT, BORROWCOUNT)
 • podpory ďalších znakových sád v konverzii a transliterácii
 • úpravy jadra CREPC
 • úpravy jadra CRZP
 • úpravy jadra ANTIPLAG

Zmeny v module Výpožičky

 • SIP2 server - rozšírenia a podpora rezervácii
 • rozšírenie zoznamu podporovaných čítačiek ČK a typov kariet (Mifare, Desfire, karta Bratislavčana)
 • podpora neštandardných čiarových kódov vo všetkých funkciach
 • úpravy rezervácii - spresnenie vyhľadávania
 • vylepšenia rozpoznávania čiarového kódu