Verzia 4.2.87

Zmeny z 29.11.2011

  • Pridaná funkcia v tlačových zostavách (Barcode39New) pre systém WINDOWS 7. Funkcia má parametre FALSE/TRUE, ktoré nastavujú, či sa má v tele kódu zobraziť jeho číselné vyjadrenie.
  • Pridané vyhľadávanie v Objednávkach a Faktúrach