Verzia 4.2.9X

Zoznam zmien v module Výpožičky

  • oprava chyby v okne varovaní
  • pridanie voľby do okna varovaní

Odporúčané nastavenia pre monografie:

  • Nezobrazovať upozornenie ak čitateľ mal práve požičiavaný exemplár už požičaný
  • Nezobrazovať upozornenie ak čitateľ mal požičaný iný exemplár rovnakého titulu

Odporúčané nastavenia pre periodiká:

  • Nezobrazovať upozornenie, ak čitateľ má požičaný iný exemplár rovnakého titulu
  • Nezobrazovať upozornenie ak čitateľ mal požičaný iný exemeplár rovnakého titulu