Verzia 4.3.X

Zmeny vo verzii 4.3.X:

Modul Submodul Zmena
Výpožičky  Blokovanie (Návrhy na vyradenie, Blokovanie prírastkov, Blokovanie titulov, Zoznam pracovných)

Pridaná funkcia (tlačidlo) Import identifikátorov s možnosťami:

  • Import súboru kódov
  • Import z čítačky Cipher Lab 8000

Funkcie umožňujú pracovať so zoznamom načítaných čiarových kódov (navrhovať na vyradenie, blokovať)

Všetky   Do klientov bolo pridané overovanie rozdielu v čase medzi serverom a klientom aktuálne nastavenie znemožní použitie klienta ak nesúlad časov je vyšší ako 30 minút ! Funkciu budeme korigovať na menší rozdiel.
Katalóg Všetky Usporiadanie podľa viacerých stĺpcov súčasne
Pri 1 kritériu usporiadania sa stĺpec označí na žlto. Pre zoradenie podľa ďalšieho / ďalších stĺpcov je potrebne pred samotným kliknutím stlačit CTRL. Pri zoradení podľa viacerých sa žlté označenie ruší do chvíle kým užívateľ napr. neurobí lokálne preusporiadanie (kliknutím na dolné záhlavie). Viacstĺpcové usporiadanie rešpektuje aj vzostupné aj zostupné usporiadanie pre rôzne stĺpce.
Autority Oprava funkčnosti práva, ktoré nedovoľuje vytvoriť nový autoritný záznam. Okno po vyhľadávaní autorít z bibliografického záznamu. 
Holdingy - funkcie Blokovanie (Návrhy na vyradenie, Blokovanie prírastkov, Blokovanie titulov, Zoznam pracovných)

Pridaná funkcia (tlačidlo) Import identifikátorov s možnosťami:

  • Import súboru kódov
  • Import z čítačky Cipher Lab 8000

Funkcie umožňujú pracovať so zoznamom načítaných čiarových kódov (navrhovať na vyradenie, blokovať, zaradiť do zoznam pracovných - workingu a tam s nimi ďalej pracovať)

   
Holdingy - funkcie Hromadná zmena zaradenia holdingov a Blokovanie - Návrh na vyradenie Bol pridaný kodovnik, ktorý doťahuje hodnoty z pola H05$b. Iná ako kódovníková hodnota sa nedá zvoliť. Ak kódovnik v poli H05$b NIE JE nastavený - potom sa roletový výber mení na editovatelné pole a pamätá si posledné vložené hodnoty.
Administrátor Kontrola počtu licencií Opravená kontrola počtu konkurenčných licencií. V prípade pokusu o prekročenie systém upozorňuje s informáciou o názvoch počítačov, ktoré aktuálne daného klienta používajú
Pridaný administratívny prístup

Stiahnite si PDF so zmenami