Verzia 4.3.14

Zmeny v module Katalóg:

  • oprava chyby - Usporiadávanie stĺpcov Z-A
  • oprava chyby - Opravená funkcia prenosu periodicity z biblio záznamu (kódované pole) do definície seriálu
  • oprava chyby - Pri hromadnej zmene tematickej skupiny v holdingoch systém rešpektuje doménu (iba pre doménové verzie)
  • oprava chyby - V revízií za istých podmienok nefungoval korektne filter na vybrané pole holdingu (vo väčšine knižníc sa tento filter nepoužíval)
  • oprava chyby - Do formátu pridané pole 790 - opravené prenášanie všetkých podpolí (pole bude využívané pre zápis recenzentov pri EPC

 

  • úprava - zmena okna prehliadača autoritných záznamov (naťahovateľné, preusporiadané prvky)
  • úprava - zmena priraďovania autoritných záznamov do bibliografických záznamov v prípade predmetových hesiel. Pre MARC21 bola pridaná podpora prenosu podpolí pre 148, 150, 151, 155, 190. V prípade, že používateľ vyberie pole a pokúša sa do neho priradiť autoritu iné typu... do záznmaju sa pridá pole správneho typu. Funkcia je úžitočná pri hromadnom výbere autorít na pridanie
  • úprava - Z39.50 klient. Výsledky hľadania sa ukladajú a pri ďalšom otvorení výsledku hľadania (bez uskutočneného hľadania) sa rovno načítajú. Funkcia je úžitočná v prípade potreby vložiť viac záznamov, ktoré boli výslekdom stále rovnakého hľadania.
  • nová funkcia - Možnosť pridania autoritnej kategórie. Pod kategóriou sa rozumiem skupina predmetových hesiel, ktorú sú vzájomne prepojené určitým príznakom. Použitím funkcie Pridaj kategóriu v bibliografickom zázname sa spustí napevno nastavené hľadanie tejto skupiny. Skupinu je možné naraz stiahnuť do záznamu. Výhodné v prípade, že do rôznych záznamov doťahujeme rovnakú skupinu predmetových hesiel / korporácií.