Zmeny vo verziách

Verzia 4.3.31

Zmeny v module Katalóg z 29.11.2015

 • bolo zmenené usporiadanie záložiek pri editácii záznamu pre Marc21 verziu
 • modifikovaná základná hlavička MARC zaznamu - pole 000 (záhlavie) .. koncovka 450<medzera><medzera> zmenená na 45000
 • drobné úpravy konverzie M21->UNIMARC
 • z3950 klient - oddelenie ukladania nastavení vybraných zdrojov v oknách pre BIBLIO a AUTORITY

Zmeny v module Výpožičky z 29.11.2015

 • do hlášok o tom, že titul mal čitateľ požičaný pribudol DÁTUM
 • pribudla ochrana na otvorenie karty cez výpožičku, ktorá nepatrí do lokačnej skupiny nastavenej na danom počítači
 • úprava - pri manupilácii s výpožičkou sa zohľadňuje aktuálny stav rezervácii .. teda pri otvoreni konta sa záznamy označia, ak je na ne rezervácia .. ale aj ODZNAČIA, ak na ne už rezervácia NIE JE (toto odznačovanie nebolo a ak bol titul označený, už nikdy nebol odznačený)
 • oprava chyby prideľovania exemplárov na rezerváciu - nesprávny test na lokáciu za istých podmienok umožnil pripraviť čitateľovi exemplár z lokácie, ktorú by si v normálnom prípade vôbec nemohol požičať
 • boli pridané systémové účty pre E-booky (-33, -34 a -35 - požičanie, notifikácia, archív)
 • pridané logovanie chýb pre NCIP server
 • pridaná ochrana na lokáciu oddelenia pri funkcii vrátenia titulu cez self-check (SIP2 server)

Verzia 4.3.20

Zmeny v module Katalóg

 • konverzia formátov (MARC21, UNIMARC) pri exporte a importe autorít
 • prenos autoritných záhlaví typu 190 (konspekt) do biblio (072)
 • opravy usporiadavania v prehliadači
 • úpravy a vylepšenie Z39.50 klienta - paralelizácia dotazovania - začlenenie do OPAC
 • implementácia RIV 2013 a RIV 2014 (EPČ v ČR)
 • podpora pre špecifické hľadania v databáze WOK na úrovni jadra (pre CREPČ)
 • OAI server - vylepšenia a podpora holdingov
 • OAI klient - vylepšenia
 • podpora exportu do XLS (Excel) v jadre
 • podpora MESH v Marc21
 • vylepšenia konverzie M21 -> UNIMARC, ale hlavne UNIMARC -> MARC21
 • vylepšenia rozpoznávania čiarového kódu
 • podpora ďalších záhlaví a podpolí v strome deskriptorov
 • opravy hľadania niektorých systémových polí (TITLECOUNT, BORROWCOUNT)
 • podpory ďalších znakových sád v konverzii a transliterácii
 • úpravy jadra CREPC
 • úpravy jadra CRZP
 • úpravy jadra ANTIPLAG

Zmeny v module Výpožičky

 • SIP2 server - rozšírenia a podpora rezervácii
 • rozšírenie zoznamu podporovaných čítačiek ČK a typov kariet (Mifare, Desfire, karta Bratislavčana)
 • podpora neštandardných čiarových kódov vo všetkých funkciach
 • úpravy rezervácii - spresnenie vyhľadávania
 • vylepšenia rozpoznávania čiarového kódu

Verzia 4.2.87

Zmeny z 29.11.2011

 • Pridaná funkcia v tlačových zostavách (Barcode39New) pre systém WINDOWS 7. Funkcia má parametre FALSE/TRUE, ktoré nastavujú, či sa má v tele kódu zobraziť jeho číselné vyjadrenie.
 • Pridané vyhľadávanie v Objednávkach a Faktúrach