Manažment kvality

certifikát kvality

Produkty, ktoré vyvíjame, si z našej strany vyžadujú vysokú mieru profesionality a neustále zlepšovanie kvality za účelom zvyšovani a miery spokojnosti našich zákazníkov. Od roku 2017 máme zavedený procesne riadený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016.

Akreditovaný cerfitikát v odbore poskytovania IT služieb v oblasti analýzy, vývoja, prevádzkovania a údržby softvéru sme získali 28.10.2014.