O nás

Sme spoločnosť, ktorá existuje od roku 1991. Smer k informačným technológiám sme si vybrali v roku 1996, odkedy sa venujeme vývoju softvéru. Po dvoch rokoch plných analýz, plánovania, konzultácii, programovania a testovania sme uviedli na trh knižnično-informačný systém. Jeho konkurenčnou výhodou v tom čase bolo použitie prostredia Microsoft Windows(®), a práve kombináciou názvu operačného systému s menom technologického vizionára vznikol názov pre robustný knižnično-informačný systém - DAWINCI.

Spoločne s požiadavkami nových klientov sme postupne rozšírili našu ponuku o dodávku ďalšieho softvéru, hardvéru a spotrebného materiálu s cieľom plne automatizovať všetky procesy u klientov.

Rokmi overená spolupráca s našimi klientmi vyústila do projektov realizovaných pod záštitou Ministerstva školstva SR. Naša spoločnosť sa podieľala na vývoji a technicky realizovala projekt Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti.  Po úspešnej realizácii prvého spoločného projektu sme dostali za úlohu implementovať aj projekt Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti, ktorý je v prevádzke od roku 2008. 

Zásadný prielom v napredovaní našej spoločnosť znamenal projekt ANTIPLAG, ktorý sme po 2 rokoch vývoja úspešne spustili do ostrej prevádzky v roku 2010. Projekt je postavený na algoritme pre odhaľovanie plagiátov a je realizovaný vo forme portálu s názvom Centrálny register záverečných prác.

Cieľom spoločnosti je trvalé upevnenie postavenia na trhu poskytovaním kvalitných a vysoko odborných produktov. Produkty aj projekty ktoré riešime, si z našej strany vyžadujú vysokú mieru profesionality. Náš tím je preto zložený nie len z odborníkov v oblasti IT, ale aj v oblasti knihovníctva a projektového manažmentu.